MANGE FISKARAR: Hummarfiske er ein svært populær fritidssyssel i Tysnes om hausten. (Foto: Camilla Korsnes)
MANGE FISKARAR: Hummarfiske er ein svært populær fritidssyssel i Tysnes om hausten. (Foto: Camilla Korsnes)

Over 200 hummarfiskarar i Tysnes

Publisert 13.11.2017 kl. 15.00.

Folk på Tysnes likar å fiska hummar. Det er ein klar konklusjon etter å ha studert kor mange tysnesingar som har registrert seg som hummarfiskarar denne hausten.

Ifølgje statistikken frå Fiskeridirektoratet er det i Tysnes 202 fritidsfiskarar og sju yrkesfiskarar. Tysnes er dermed ein av dei store hummarfiskar-kommunane i Hordaland, i alle fall etter folketalet. Aller flest hummarfiskarar finn me i Bergen med 1.457, føre Bømlo med 934, Austevoll med 894 og Os med 599.

På landsbasis har over 36.000 personar registrert seg for å fiska hummar. Her finn ein folk frå alle fylke, også innlandsfylka Oppland og Hedmark. Det er nemleg bustadadressa ein er registrert med, sjølv om ein fiskar ved hytta ved kysten.

Neste år vert det innført påbod om bomullstråd som vert broten ned over tid i hummarteiner. Det er for å unngå at teiner som ikkje vert henta opp av sjøen vert ståande å fiska.

Ole Skaten

ole@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Semje om kommunebudsjett

Førre onsdag var kommune- styret samla for siste gong i 2018, og kommunebudsjett og økonomiplan vart vedteke.

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...