VIL PÅ BØRSEN: Banksjef Dag Sandstå ønskjer å gjera det enklare for kundane å selja eller kjøpa eigenkapitalbevis. (Arkivfoto: Randi Kleppe)
VIL PÅ BØRSEN: Banksjef Dag Sandstå ønskjer å gjera det enklare for kundane å selja eller kjøpa eigenkapitalbevis. (Arkivfoto: Randi Kleppe)

Kan hamna på Oslo børs

Tysnes Sparebank har søkt om å bli notert på Merkur Market, ein av Oslo børs sine marknadsplassar.
Publisert 14.11.2017 kl. 16.16.

– Dette vil sikra at eigenkapitalbeviseigarar i Tysnes Sparebank får ein enklare måte å selja eller kjøpa eigenkapitalbevis, uttaler banksjef Dag Sandstå i ei pressemelding.

Merkur Market er ein børs for mindre verksemder som ønskjer ein marknadsplass for omsetnad av sine aksjar eller eigenkapitalbevis.

Både rapporteringsplikta og opptakskrava er mindre omfattande enn på hovudbørsen.


Av dei minste

Så langt er to norske bankar noterte ved Merkur Market. Tysnes Sparebank vil bli ein av dei minste bankane som blir noterte.

Banken frå Tysnes viser at det er mogeleg også for dei mindre bankane i Noreg å delta i marknadsplassar som Oslo Børs har.

Dei tre siste åra har sparebanken i hovudsak fått med seg lokale investorar, store som små, til å sikra banken framtidig vekstkapasitet, ved å skriva ut nye eigenkapitalbevis. Den siste emisjonen som er annonsert, finn stad i løpet av november.


Opna for kjøp

I midten av oktober bestemte banken seg for å auka eigenkapitalen med nye 35 millionare kroner.

For tredje gong inviterer dermed banken til kjøp av eigenkapitalbevis. Banken set av 30 millionar som noverande eigarar får fortrinnsrett til å kjøpa. Ein pott på fem millionar blir sett av til småspararar som ønskjer å kjøpa seg inn som eigarar i Tysnes Sparebank.

Etter emisjonen vil banken ha om lag 110 millionar kroner investert frå lokale investorar.


Siste saker Gå til framsida

Semje om kommunebudsjett

Førre onsdag var kommune- styret samla for siste gong i 2018, og kommunebudsjett og økonomiplan vart vedteke.

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...