MÅ TA ANSVAR: Nokon må ta ansvar for dårleg drenering ved dette vegpartiet på Beltestad, skriv lesarbrevskribent Kåre Torbjørnsen. (Foto privat)
MÅ TA ANSVAR: Nokon må ta ansvar for dårleg drenering ved dette vegpartiet på Beltestad, skriv lesarbrevskribent Kåre Torbjørnsen. (Foto privat)

Lesarbrev: Hav enno ein gong

Publisert 14.11.2017 kl. 11.00.

Eg reknar med du las mitt førre lesarbrev i «Tysnes» om hav. Her kjem fortsetjinga. Tryggleik i trafikken er – burde i alle fall – vera høgt prioritert i alt det vegvesenet driv med. Dei var i alle høve svært motivert til å sikra trygg trafikk ved utkøyrsla mi, dei to som for år attende skulle ha synfaring på avkøyrsla.

Det ville vore ønskjeleg at den same iver og nidkjærheit ville koma til syne i vegvesenet sitt arbeid elles langs fylkesveg 83. Det over «svømde» vegpartiet ved Beltestad har vore ei utfordring og ein fare for trafikken på denne vegen i lang, lang tid. Kven har ansvar for å melda frå om slike forhold langs vegane vore? Det er vårt felles ansvar. Men når ansvar vert fordelt på mange, oppstår det me kallar ansvarspulverisering.

For god tid sidan no kom eg frå Stord, og skulle heim til Reksteren. Det hadde striregna nokre dagar. På veg frå Fitjar til Jektevik møtte det meg eit vegparti under vatn. Men eg vart varsla om flaum av blinkande trekant. Så kom eg til Beltestad. Der og stod vegen under vatn. Men her var der ingen varsel. Eg ringde vegvesenet og varsla om forholdet. Dagen etter då eg på nytt køyrde forbi Beltestad, var der sett opp varsel om flaum, med blinkende lys.

Nokre veker seinare, var nedbørsmengda igjen stor. Vegpartiet ved Beltestad vart igjen sett under vatn. Og varselskilt og lampe kom på plass. Flott gjort.

Men så kjem me til fredag 27. oktober. Himmelen har igjen vore raus med nedbør, og det aktuelle vegpartiet ved Beltestad står enno ein gong under vatn. Men denne gongen er der ingen varselskilt eller varsellampe. Kva er det som skjer? Er det så fort at oppfølging ikkje vert gjennomført i vegvesenet?

Her må nokon ta ansvar. Om vegvesenet ikkje vil ta ansvar for å få i stand ei permanent løysing på problemet med manglande drenering, så må ein overordna instans i forvaltninga gå inn og påleggja nokon å ta grep før ei ulukke hender. Slik kan me ikkje ha det lenger.


Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...