Frå nyttår av kan kommunen ileggja salsstadene for tobakksvarer ei avgift på inntil 4.500 kroner i året. (Illustrasjonsfoto)
Frå nyttår av kan kommunen ileggja salsstadene for tobakksvarer ei avgift på inntil 4.500 kroner i året. (Illustrasjonsfoto)

Dyrare å selja tobakk

Publisert 14.11.2017 kl. 06.00.

Frå nyttår av skal kommunane kontrollera utsalsstader for tobakksvarer. Dette gjeld også stader der dei sel e-sigarettar.

– Dette er ei heilt ny forskrift, og me veit ikkje no kva ordninga vil kosta. Frå staten si side er det føresett at kontrollane skal vera sjølvfinaniserande. Det vil seia at avgifta frå salsstader skal dekka alle kommunen sine kostnader med ordninga, skriv rådmannen i si tilråding til formannskapet.

Tysnes kommune nyttar i dag Securitas som kontrollørar når det gjeld å følgja opp alkohollova. Det selskapet er valt etter at kommunen henta inn prisar i marknaden.

– Tilsvarande ser me for oss at me engasjerer kontrollørar i denne saka, skriv rådmannen. Og viser til at kommunen kan ileggja salsstadene for tobakksvarer ei avgift på inntil 4.500 kroner i året. For mellombels salsstader er prisen inntil 1.200 kroner.

Formannskapet gjekk samla inn for rådmannen si innstilling.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

– Me leitar etter det skjulte potensialet i elevane

– We are the world, we are the children!Ungdommane syng av full hals frå scenen i musikkavdelinga ved Tysnes skule. Med blikket mot dei og ein gitar på kneet, står lærar Arne Kleppe og syng med. Tre veker er att til det tradisjonsrike juleshowet i Vonheim, og ideane som har mognast i haust byrjar å bli testa ut. – Me har ein del program og mange idear, men me er ikkje heilt...

No lyser dei opp i mørket

– Viss eg ikkje har refleks kan bilane køyra på meg, forklarar Askild (5) frå Stjerneresio barnehage til «Tysnes».