DELTOK: Jonas Hagen-Lunde (frå venstre), Brede Røssland, Tobias Dalen Hagen og Theodor Meland fekk prøva seg på sonesamling. (Foto: Ronny Hagen)
DELTOK: Jonas Hagen-Lunde (frå venstre), Brede Røssland, Tobias Dalen Hagen og Theodor Meland fekk prøva seg på sonesamling. (Foto: Ronny Hagen)

Kjempar om å koma på kretslaget

Desse fire har fått vera med på sonesamling i Kvinnherad og på Stord den siste veka.
Publisert 15.11.2017 kl. 19.38.

– Dei ivrige gutane har vore gjennom fem økter med trening og fotballkampar på Stord, fått nye fotballkameratar og erfaringar, seier trenar for Njardar/Tysnes gutar 12, Ronny Hagen.


Har kvalitetar

Det var 75 gutar og nesten like mange jenter som var med på sonetreninga. Av desse blir 20 plukka ut for å prøva seg mot andre soner i Hordaland, og til slutt blir det danna eit kretslag for fylket.

– Dei som var med frå Tysnes har sine kvalitetar, og er dei på gutar 12 som har trena mest med lag med eldre spelarar. Men eg trenar også andre spelarar som har andre kvalitetar, og som kan prøva seg på sonesamling seinare, seier han.


Jamt nivå

Det er vanskeleg å seia om nokon av dei går vidare, meiner han.

– Nivået er jamt, men det var nokre spelarar frå Kvinnherad og Stord som utmerka seg. Å få vera med på kretslaget er eit lite nålauga, som skal treffa dei som brukar all tid på fotball, seier Hagen.

Trenarane som skal plukka ut spelarane skal danna seg eit bilete om kven dei ynskjer å trena, og då ser dei gjerne etter det vetle ekstra, fortel Hagen.

– For meg som trenar er det også kjekt å vera med og sjå på dei beste spelarane i Sunnhordaland, og oppdaga at våre beste ikkje er langt frå dei, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...