INGEN INFOSKILT:«Reisande til og frå Tysnes bør ha krav på betre informasjon ved ferjestoppar», skriv bladet Tysnes på leiarplass denne veka. (Arkivfoto)
INGEN INFOSKILT:«Reisande til og frå Tysnes bør ha krav på betre informasjon ved ferjestoppar», skriv bladet Tysnes på leiarplass denne veka. (Arkivfoto)

Leiar: For dårleg informasjon på ferjekaiane

Publisert 18.11.2017 kl. 16.00.

Informasjonen på ferjekaiane på Tysnes er for dårleg når ferjene ikkje går. Det fekk reisande til og frå Tysnes smerteleg erfara rundt førre helg.

Laurdag for halvanna veke sidan fekk MF Folgefonn tekniske problem. I fleire timar laurdag kveld var det heilt stopp i ferjetrafikken over Nuen. Ein ambulansebåt gjekk nokre rundturar med passasjerar. Nattferja gjekk som vanleg rundt midnatt.

På ferjekaien på Jektevik var det ingen informasjon om at det var stopp i ferjesambandet. Det fekk mellom anna Terje Helland føla. Han vart ståande i bilkø på Jektevik i to timar. Han var utan telefon. Mobiltelefonen hadde han lånt vekk. Til slutt vart løysinga å køyra til Sandvikvåg, ta ferja til Halhjem og derifrå til Våge.

Med kort og enkel informasjon på kaien kunne han køyrt vidare med ein gong.

Informasjonen var like dårleg på ferjekaien i Våge førre måndagsmorgon. Enkelte vart ståande på kaien i to-tre timar. MF Selbjørnsfjord fekk tekniske problem etter den fyrste turen frå Våge til Halhjem. Det gjekk aldri noka 06.50-ferje denne dagen frå Våge. Heller ikkje klokka 08.10. MF Marstein vart sett inn som reserveferje klokka 08.50 frå Halhjem, og med avgang frå Våge klokka 09.30.

Helge Nedretvedt skulle reisa frå Reksteren til Bergen med 06.50-ferja om morgonen for å koma seg på jobb. På kaien var det ingen informasjon. Til slutt fekk han informasjon om ferjestoppen av mannskapet på skuleskyssen. Han vart ståande til 09.30.

Bertha Karin Singelstad hadde legetime på Os, og skulle reisa med ferja 08.10. Ho miste den oppsette legetimen. Hadde det vore informasjon på ferjekaien, kunne ho teke snøggbåten og nådd legetimen.

Det er fylkeskommunen som har ansvar for informasjon på ferjekaiane. Det er eit ansvar dei ikkje tek alvorleg nok.

Ferjene er ein viktig del av vegnettet inn og ut av øykommunen Tysnes. Reisande til og frå Tysnes bør ha krav på betre informasjon enn det me såg døme på førre helg, og det me har sett døme på ved tidlegare ferjestoppar.

Når det er vegstengingar på grunn av ras eller andre uføresette hendingar, er vegvesenet normalt flinke med å setja opp skilt med info om stenging og mogelege omkøyringar. Det same bør gjelda for ferjene – som fylkeskommunen har ansvar for.

Me føreslår at Skyss tek informasjonsansvaret til reisande til og frå Tysnes på alvor. Informasjon på ferjekaien ved ferjestopp er eit krav frå Tysnes.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...