BYGGJAR OM: Den eine veggen til kontoret, som ligg bak bibliotekar Mats Løve Gjersvik, skal slåast ned slik at det blir høve til å laga ein liten scene i biblioteket.
BYGGJAR OM: Den eine veggen til kontoret, som ligg bak bibliotekar Mats Løve Gjersvik, skal slåast ned slik at det blir høve til å laga ein liten scene i biblioteket.

Biblioteket skal bli meir enn eit bibliotek

– Me ynskjer eit lokale som eit godt eigna til arrangement som bokbad, foredrag, teater og konsertar, fortel biblioteksjef ved Tysnes Folkebibliotek, Mats Løve Gjersvik.
Publisert 19.11.2017 kl. 06.00.

Modellbibliotek er eit prosjekt i regi av fylkeskommunen som starta allereie i 2014, og Granvin, Lindås og Fitjar er blant kommunane som har vore med.

– Det handlar om å leggja til rette for meir aktivitet i biblioteket, slik at det blir eit kulturelt samlingspunkt, seier han.


Skal byggja scene

Heilt konkret er tanken å slå ned den eine veggen til kontoret i biblioteket, slik at det er høve for å laga ein liten scene.

– Skranken skal vera mindre, og skal flyttast frå det eine hjørnet ved inngangen, til litt framføre det andre hjørnet ved inngangen, forklarar han.– Bøkene blir flytta mot bakerste vegg, og me skal få på plass nye møblar som til dømes ein god sofa og lenestol?ar. Dette skal vera ein kjekk plass å vera, forklarar Løve Gjersvik.


Meirope

Biblioteket kjem til å ha meirope, som vil seia at folk skal kunna koma og låna bøker utanom vanleg opningstid, dersom dei har nasjonalt lånekort.

– Me veit ikkje heilt når løysinga er på plass, men me ser for oss at biblioteket skal vera ope for publikum når Tysneshallen er open, seier han. – Me kjem til å slanka ned og aktualisera samlinga. Meirope bibliotek krev at me jobbar mykje med korleis bøker og andre medier er eksponert. Det skal vera lett for brukarane å finna fram til det dei vil ha, seier Løve Gjersvik.

Barne- og ungdomslitteratur kjem til å ha ein særleg plass i den nye løysinga.

– Me jobbar aktivt med å utvida utvalet, og har allereie fått inn ei rekkje nye barne- og ungdomsbøker, seier bibliotekaren.

Det vetle klasserommet som ligg vegg i vegg med biblioteket, skal dessutan bli eit digitalrom med skjerm og lerret, som ein slags minikino.

– Her skal born og ungdom kunna spele data- og tvspel, og me ser også for oss kurs i til dømes programmering, seier han.


Samlar inn bøker

I samband med utviklinga av modellbiblioteket gjennomførast det eit bokamnesti.

– Me inviterer folk til å sjekka om dei har gamle biblioteksbøker heime. Alle som leverer dei tilbake, får vera med i trekninga av ei heilt ny bok. Me har både ei vaksenbok og ei barnebok å gje ut til vinnaren, seier Løve Gjersvik, og forklarar at høvet til å vera med i trekninga varar fram til jul.

Utviklinga til modellbibliotek skjer i regi av Hordaland fylkeskommune, som gjev 100.000 kroner til kommunane som er med på prosjektet. Tysnes kommune skal i tillegg stilla med 100.000 kroner.

– Me er så heldige at fylkeskommunen stiller med ein interiørarkitekt som hjelper til i arbeidet, seier bibliotekaren.


Gradvis utvikling

Han understrekar at utviklinga vil skje gradvis.

– Det er ikkje heilt klart når arbeidet kjem i gong, men me vonar modellbiblioteket blir en realitet i løpet av neste år, seier Løve Gjersvik.

– Prosjektet har vore ein suksess i dei andre kommunane. Eg er nøgd med utkastet her, og trur me kan få til mykje med lite ressursar, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Rykkjer opp!

Etter mykje om og men er A-laget endeleg klare for 6. divisjon.

Debatt: Kor mykje skal me finna oss i?

Eg var ikkje tilstades på «ferjemøtet» i Tysneshallen, men ut frå kommentarar på nett, og i «Tysnes», verkar det ikkje som noko «positivt» møte.At fylkesordføraren kallar hhv. ordførarane i Tysnes, Austevoll og Kvinnherad for «kanaljar frå kysten», seier vel ein del om haldninga fylkeskommunen/fylkesordføraren har til oss, og treng vel ikkje kommentarar ut over det. Kåre, Morten...