IKKJE HEILT EINIG: Den flittige lesarskribenten Kåre Torbjørnsen stussar over at Hjertefred-arrangørane kallar det for ei religionsnøytral tilskiping.     (Arkivfoto)
IKKJE HEILT EINIG: Den flittige lesarskribenten Kåre Torbjørnsen stussar over at Hjertefred-arrangørane kallar det for ei religionsnøytral tilskiping. (Arkivfoto)

Lesarbrev: Religionsnøytral Hjartefred

Publisert 21.11.2017 kl. 05.00.

Det er sjeldan eg har lese noko i bladet Tysnes som har gitt meg så mykje å tenkja på og undrast over som det eg las om «Vakker Hjertefred-kveld med lokale aktørar». Eg var ikkje på dette arrangementet, men skulle gjerne ha vore der. Han som refererer til arrangementet i avisa rosar arrangøren, kven no dette er. Det vert det ikkje sagt noko om. Lovorda og rosen er sikker fortent. Eg tviler ikkje. Men som den uredde, modige – for det mo ho vera – Solveig Skaten – som i eit lite lesarbrev har eit hjartesukk, slik har eg og ein merknad til det eg les om arrangementet.

Eg siterer frå reportasjen i «Tysnes»: «Her er alle velkomne til eit tema som ikkje er så veldig belyst, og til eit religionsnøytralt arrangement.» Men så les eg i same artikkelen dette: «Eit anna innslag var av yogalærar Madel Regine Skaar Carlsen. Med musikk til, tok ho publikum med inn i ein kort meditasjon, der ein møtte ein nær person ein hadde mista, før ein opna augo att og var tilbake på OnarTun.» Eit religionsnøytralt arrangement var det sagt. Men her handlar det jo faktisk nettopp om religion og religiøse handlingar. Rett nok ikkje kristne. Men like fullt religion i absolutt forstand.

Personleg plar eg seia dette om internett: Det du ikkje kan finna på nettet, er ikkje verdt å leita etter. Her er noko eg finn på nettet om yoga: «Yoga er en samling mentale og kroppslige teknikker med tilknytning til de indiske religionene buddhisme og hinduisme.

I vår tid presenteres yoga i vesten som en ikke-religiøs disiplin for personlig utvikling». Wikipedia. På nettet finn eg også under Wikipedia, dette sagt om meditasjon: «Meditasjon er samlebetegnelse for systematisk anvendte psykiske og kroppslige øvelser, som har til hensikt å øve opp og senere vedlikeholde evnen til å raskt oppnå en bestemt sinnstilstand». At meditasjon er noko sentralt og fundamentalt i yoga, burde vera unødvendig å seia. Kva bøn er i den kristne tru, det er meditasjon i yoga, som er sentral i Østens mystikk slik me best kjenner den frå buddhisme og hinduisme.

Utan at me er klar over det, er me alle saman jegerar. Og me jaktar alle på det same byttet: Det gode livet. Du hugsa sikkert godt dansegruppa Ole Ivars. Du har heilt sikkert svinga deg til deira svingande musikk. I ein av slagerane syng dei dette: «Et betre liv, det vil vi alle ha. Et liv med mening, vera sunn og frisk og glad.Et betre liv det kan vi alle få. Men vi må gjøra noe sjølv om det skal gå.» Dette er mest som teken rett ut av den gamle boka Solveig Skaten siterer frå.

Det gode livet er eit liv med hjartefred. Høyr kva den gamle boka har å seia om dette tema. Og det er boka sin hovudperson – Mannen i frå Nasaret – som seier det: «Fred etterlèt eg dykk, min fred gjev eg dykk. Eg gjev dykk ikkje fred på same måten som verda gjer det. Lat ikkje hjartet dykkar uroast, og ver ikkje motlause!» Johannes 14:27

Eg vil retta ein hjartans takk til Solveig Skaten for det vesle lesarbrevet hennar i «Tysnes». Det var ord i rette tid. Men så vil eg også gi honnør til redaktøren i bladet Tysnes – Ole Skaten – for at han gav plass for eit slikt lesarbrev som Solveig Skaten skreiv. Fred vere med oss alle!


Siste saker Gå til framsida

Fotominne frå Langeland

Staden er Langeland og året 1970. Hesten og den gamle slåmaskinen heldt på denne tida framleis stand i jordbruket, fortel Harry Solberg, som har sendt oss dette kjekke bildet. Det er Jens Langeland som held i taumane, og borna på høykjerra er syskena Solberg frå Odda. Har du eit bilete frå farne tider som fortener å koma på trykk? Send det til redaksjonen@tysnesbladet.no, og hugs...