HEIMELAGA: Strikkevottar var ei populær salsvare på Førjulsmessa i fjor. Her ser me f.v. Hildur Heie, Solveig Skaten, Klara Kongsvik og Anna Rosvold. (Arkivfoto)
HEIMELAGA: Strikkevottar var ei populær salsvare på Førjulsmessa i fjor. Her ser me f.v. Hildur Heie, Solveig Skaten, Klara Kongsvik og Anna Rosvold. (Arkivfoto)

Førjulsmesse for 23. gong

Heilt sidan i vinter har eldsjeler førebudd seg til den populære førjulsmessa i Tysnes bedehus, som vert arrangert på laurdag.
Publisert 22.11.2017 kl. 06.00.

– Utover hausten er takten på aktivitet og førebuingar skrudd opp, og no er varer, gevinstar og program klart. I desse dagar pågår det loddsal rundt i dei forskjellige bygdene. Komande laurdag er det berre å møta opp i Tysnes bedehus, oppmodar Harald Heie i Indremisjonen.


– Folk er imponerte

Førjulsmessa er blitt eit godt etablert arrangement som mange gler seg til, og utgåva på laurdag er den 23. i rekkja.

– Det har vore ei messe mange har lagt merke til og slutta godt opp om. Slik vonar me det vert også i år. Folk frå nabokommunane våre er stadig imponerte over kva me tysnesingar kan få til, seier Heie.

Inntektene frå messa går så og seia uavkorta til Indremisjonen sitt arbeid.

– Hos oss omfattar det Hardanger, Sunnhordland og Voss. Her kunne vore nemnt leirarbeid, skule (Framnes), eit stort barne- og ungdomsarbeid elles, og arbeid mellom oss vaksne. Det er utruleg viktig og flott at mange er med og støttar opp om dette misjonsarbeidet i våre nærområde.


Mykje på programmet

På messa blir det sal av ei rekkje ulike varer som til dømes handarbeid og heimebakst, i tillegg til graut og kaffimat. Det vert også utlodding, og song-og musikkinnslag både ved Tysnes Soul Children og elevar frå kulturskulen.

– Me ynskjer å skapa eit godt program, og folk må få noko verdfullt med seg heim att, uansett om dei vinn på utloddinga eller ikkje. Det varmar difor ekstra med tilbakemeldingar som at førjulsmessa er høgdepunktet i året for somme.

– Og så veit eg at mange gler seg ekstra over at det i år er Svein Bjarne Aase som vert med som andaktshaldar. Me ynskjer vel møtt, avsluttar ein forhåpningsfull Heie.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte...