JUBLAR: Leiar i Tysnes ungdomsråd Malene Kristine Meidell Alsaker er svært glad for at kollektivtilbodet til unge no blir prioritert. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
JUBLAR: Leiar i Tysnes ungdomsråd Malene Kristine Meidell Alsaker er svært glad for at kollektivtilbodet til unge no blir prioritert. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Stor siger for ungdom

Bussbilletten blir ikkje 40 kroner dyrare likevel. Malene Kristine Meidell Alsaker gledar seg på vegner av ungdom i Hordaland.
Publisert 24.11.2017 kl. 10.05. Oppdatert kl. 10.08.

Torsdag melder NRK at fleirtalet på fylkestinget er kome til einigheit om budsjettet for 2018.

– Dette er svært gledelege nyheiter for ungdomsrådet, og ungdom i Hordaland, seier Alsaker.

I fylkesrådmannen sitt budsjettforslag skulle månadskortet for ungdom auka frå 365 til 405 kroner.

Ungdomsrådet på Tysnes var svært skuffa over fylkesrådmann Rune Haugsdal sitt forslag.


Fleire skal få

Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Kristeleg folkeparti og SV, som er i fleirtal på fylksestinget. Natt til torsdag blei dei einige om budsjettet i Hordaland for 2018, skriv NRK.

– Me ser også på det som ein siger at aldersgrensa blir auka til 21 år, seier leiaren i Tysnes ungdomsråd.

I dag går kortet til 20 år. Fylkesrådmannen ønskte å skrenka inn aldersgrensa for ungdomskort til 19 år. Politikarane ønskjer no i staden å heva aldersgrensa.


Slit økonomisk

Prisauken som var føreslått ville vore eit skritt i negativ retning, meiner Alsaker.

– Det går imot alt fylkeskommunen arbeider for med å utbetra kollektivtilbodet. Mange ungdommar har svært svak økonomi, og lever gjerne på stipend, seier ho.

Det er ikkje uvanleg at tysnesungdommar bur på hybel allereie frå når dei går på vidaregåande. Økonomisk slit dei gjerne med å få endane til å møtast.

– Prisen må vera låg for at ungdom skal kunna nytta seg av tilbodet, meiner Alsaker, som er svært glad for at fylkespolitikarane vil droppa prisauken for dei yngste passasjerane.


Siste saker Gå til framsida

Hugs å stilla klokka

Natt til søndag (klokka 02.00) skal klokka stillast ein time fram. Då går me over til sommartid, og det blir ljosare kveldar. Sommartida varar fram til 28. oktober. Me stiller klokka to gonger i året, og for dei som plar bli usikre på kva veg ein skal stilla den, er ein god hugseregel at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar.

Berre må til Tysnes i påska

Det gamle huset på Høviskeland blir fullt kvar påske. Aasta Tufteland Kroken (58) og Rune Kroken (57) tek då imot fem born, tre svigerborn og fem barneborn som har mange påsketradisjonar på Tysnes.

Pernilla med påskemaraton

Mange ser fram til å kunna slappa av i påsken. Pernilla Eugenie Epland (27) startar med å springa 21.097,5 meter i Nederland på palmesundag.

Tore Hodneland i Jazzintro-duell

Gitaristen frå Tysnes deltek laurdag i Jazzintro 2018, saman med bandet Relling.Under Vossa Jazz skal dei i duell mot bandet Kjemilie, og eit av desse to banda går vidare til finalen på Moldejazz for å kjempa om tittelen Årets unge jazzmusikere. Tittelen gjev ein lanseringspakke frå Norsk jazzforum og Gramo-stipend på 150.000 kroner. Kvartetten Relling, der Hodneland speler, har...