JUBLAR: Leiar i Tysnes ungdomsråd Malene Kristine Meidell Alsaker er svært glad for at kollektivtilbodet til unge no blir prioritert. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
JUBLAR: Leiar i Tysnes ungdomsråd Malene Kristine Meidell Alsaker er svært glad for at kollektivtilbodet til unge no blir prioritert. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Stor siger for ungdom

Bussbilletten blir ikkje 40 kroner dyrare likevel. Malene Kristine Meidell Alsaker gledar seg på vegner av ungdom i Hordaland.
Publisert 24.11.2017 kl. 10.05. Oppdatert kl. 10.08.

Torsdag melder NRK at fleirtalet på fylkestinget er kome til einigheit om budsjettet for 2018.

– Dette er svært gledelege nyheiter for ungdomsrådet, og ungdom i Hordaland, seier Alsaker.

I fylkesrådmannen sitt budsjettforslag skulle månadskortet for ungdom auka frå 365 til 405 kroner.

Ungdomsrådet på Tysnes var svært skuffa over fylkesrådmann Rune Haugsdal sitt forslag.


Fleire skal få

Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Kristeleg folkeparti og SV, som er i fleirtal på fylksestinget. Natt til torsdag blei dei einige om budsjettet i Hordaland for 2018, skriv NRK.

– Me ser også på det som ein siger at aldersgrensa blir auka til 21 år, seier leiaren i Tysnes ungdomsråd.

I dag går kortet til 20 år. Fylkesrådmannen ønskte å skrenka inn aldersgrensa for ungdomskort til 19 år. Politikarane ønskjer no i staden å heva aldersgrensa.


Slit økonomisk

Prisauken som var føreslått ville vore eit skritt i negativ retning, meiner Alsaker.

– Det går imot alt fylkeskommunen arbeider for med å utbetra kollektivtilbodet. Mange ungdommar har svært svak økonomi, og lever gjerne på stipend, seier ho.

Det er ikkje uvanleg at tysnesungdommar bur på hybel allereie frå når dei går på vidaregåande. Økonomisk slit dei gjerne med å få endane til å møtast.

– Prisen må vera låg for at ungdom skal kunna nytta seg av tilbodet, meiner Alsaker, som er svært glad for at fylkespolitikarane vil droppa prisauken for dei yngste passasjerane.


Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.