BUSS: Tysnes kommune og Kåre Martin Kleppe (H) er ikkje nøgd med at Skyss fjerna ei rute til Reksteren, utan å gi beskjed. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
BUSS: Tysnes kommune og Kåre Martin Kleppe (H) er ikkje nøgd med at Skyss fjerna ei rute til Reksteren, utan å gi beskjed. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Kan bli endring på skulen sine opningstider

Tysnes kommune betaler for fleire bussruter til skuleskyss enn dei bruker.
Publisert 25.11.2017 kl. 16.00.

Førre veke var ordførar Kåre Martin Kleppe (H) og oppvekstsjef Aud Kaldefoss i møte med Skyss.

Lista over utfordringar kommunen trengte å diskutera med Skyss har berre vakse seg lenger og lenger ut over hausten.

Når det gjeld skuleskyssen har Skyss og kommunen ulik oppfatning av opplæringslova.


Betaler for 190 dagar

For å spara pengar for Skyss har born i småskulen og på mellomtrinnet fri om ein del onsdagar. Ved å ha lengre dagar dei andre skuledagane, kan dei yngste skuleelvane følgja dei eldste på bussturen heim.

Dette kan medføra endringar i opningstidene på skulen, men det blir noko med må drøfta med skulane, seier ordføraren.

Grunnen er at Tysnes kommune betaler ein viss sum til Skyss for skuleskyss. Denne summen er basert på at elevane er 190 dagar på skulen.

– Kvifor betaler me for alle dagar, når me stengjer skulen regelmessig, undrar Kleppe.

– No betaler me for ruter som me ikkje nyttar, legg han til.


Rekstringar på skulebussen

Når det gjeld ruta som forsvann til Reksteren, då dei nye rutehefta kom 14. august, hadde kommunen eit nytt forslag til Skyss.

– Dei reisande kan kanskje nytta seg av skuleskyssen om morgonen, fortel Kleppe.

Skyss skulle sjekka opp i forslaget.

Utfordringa er at personar på Reksteren ikkje lenger kjem seg til og frå Bergen på éin dag, om dei har ærend i byen.

Kommunen blei ikkje varsla om fjerninga av 17:30-bussen frå Våge, fordi Skyss meiner at det berre var ei mindre ruteendring.

I møtet med Skyss skal representantane frå Tysnes ha presisert at kommunen må involverast, sjølv ved mindre ruteendringar.

Samtalane førre veke, er det første møtet kommunen har hatt med Skyss etter at «Tysnes» først skreiv om endringane i august.

Kommunen lufta også idéen om ei direkterute til Bergen, og kunne visa til suksessen med ei direkteruta frå Austevoll til Bergen.


Autopassutfordringar

Ei rekkje spørsmål blei tekne opp med Skyss. Blant anna blei det diskutert kva kostnadane blir for dei reisande når fylkeskommunen skal ha på plass nye ferjer.

Planen er at det skal bli Autopass som betaling på strekket Våge-Halhjem i 2020.

Ordføraren fryktar at bruk av Autopass vil føra til auka kostnad for bilistane, då dei gåande vil kunna reisa gratis.


Framleis ingen statistikk

I tillegg blei det litt tid til diskusjonar om fylkesvegstandard.

Og om trafikktalstatistikken, som tysnespolitikarane har etterpurt i lang tid, fekk i alle fall dei to tysnesingane ei beklaging med seg på veg heim. Sjukemeldingar skal vera ein av grunnane til at statistikken framleis ikkje er på plass.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte...