EIT STORT LØFT: "Det nye senteret er rett og slett ei storstila satsing for dei eldre i Tysnes", skriv bladet Tysnes på leiarplass denne veka.
EIT STORT LØFT: "Det nye senteret er rett og slett ei storstila satsing for dei eldre i Tysnes", skriv bladet Tysnes på leiarplass denne veka.

Leiar: Gratulerer med nytt og flott omsorgssenter!

Publisert 25.11.2017 kl. 12.00.

Onsdag 22. november 2017 vil for alltid stå som ein stor merkedag i Tysnes. Etter fleire år med anleggsarbeid var det endeleg klart for snorklypp og for opningsfest for den største investeringa nokosinne i Tysnes kommune i soge: Eit heilt nytt og flott omsorgssenter.

Det er berre å stilla seg i køen av gratulantar. Det er ikkje anna enn kjempeflott at politikarane i Tysnes etter lange og breie diskusjonar til slutt valde å gå for å byggja eit flunkande nytt omsorgssenter. Det nye senteret er rett og slett ei storstila satsing for dei eldre i Tysnes.

No står senteret ferdig og klart til innflytting. Onsdag var det snorklypping. Ordføraren sine 400 kakestykke vart stilte fram for servering til skodelystne. Det er klart folk takkar ja til å koma og sjå. For folk flest er det spanande å sjå kor flott det er blitt for alle millionane som er investert i det nye anlegget.

Tysnes kommune skal ha ros for at dei har våga å gå for eit så stort og imponerande løft som det nye omsorgssenteret er. Det er å håpa at denne satsinga vil svara seg i det lange løp, og at kommunen på denne måten opparbeidar seg ein goodwill som gjer Tysnes endå meir attraktiv som buplass og tilflyttingskommune. Det som er viktig no framover, er at folketalet veks og skatteinntektene aukar, slik at ein klarar å dekka inn dei ekstra kostnadene som denne investeringa påfører det kommunale budsjettet.

For det er heilt klart: Det er eit imponerande løft som no er teke.

Om ei vekes tid er det klart for innflytting. Men nokre av dei eldre i Tysnes har allereie fått vera prøvekaniner. I nye og lyse lokale, med god plass, eige kjøken, opphaldsrom og utstyrsrom har ei lita gruppe eldre fått eit heilt nytt dagtilbod, medan dei er heimebuande. «Tysnes» fekk møta fire av dei denne veka.

– Me er heldige som har fått nytt omsorgssenter. Det kunne ikkje blitt betre her, skryt John Malkenes til avisa.

Me håpar at alle som får plass på det nye senteret er like positive. Det vil skapa positive ringverknader for kommunen.

Midt oppe i den storstila feiringa må me ha med oss at det i lokalsamfunnet er kritiske røyster til at talet på sjukeheimsplassar blir redusert frå 40 til 30, og at det er pårørande som slit for at ein ikkje får sjukeheimsplass i Tysnes.

Men i dag må me gle oss over det nye anlegget.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...