LEIAR: Marte Særsten Stien og Malene Kristine Meidell Alsaker er prosjektleiarar for Juleshowet 2017. I tillegg skal dei vera med på programmet.
LEIAR: Marte Særsten Stien og Malene Kristine Meidell Alsaker er prosjektleiarar for Juleshowet 2017. I tillegg skal dei vera med på programmet.

– Me leitar etter det skjulte potensialet i elevane

Publisert 25.11.2017 kl. 06.00.

10. klassingane er i gong med øvinga til Juleshowet 2017.

– We are the world, we are the children!

Ungdommane syng av full hals frå scenen i musikkavdelinga ved Tysnes skule. Med blikket mot dei og ein gitar på kneet, står lærar Arne Kleppe og syng med. Tre veker er att til det tradisjonsrike juleshowet i Vonheim, og ideane som har mognast i haust byrjar å bli testa ut.

– Me har ein del program og mange idear, men me er ikkje heilt ferdige, forklarar Marte Særsten Stien.


– Annleis og variert

Saman med Malene Kristine Meidell Alsaker skal ho vera prosjektleiar for juleshowet i år. Jentene skal også delta i programmet for showet. Begge skal vera med på fellessongane, og Marte er førebels med på ein dans. Malene er med i eit eller to band, og skriv på nokre sketsjar.

– Det er litt ulikt kva elevane held på med. Ikkje alle veit kva dei skal framføra enno, seier Malene.

Som prosjektleiarar flest er dei litt nervøse for om showet blir ferdig, og alt går som det skal, når det skal framførast for publikum.

– Kva gjenstår før dåke er ferdige?

– Me har ein del program, men må gjera ferdig nummera. Me må også bytta ut nokre elevar i noko av programmet, og få inn nye folk.


Avhengig av ressursar

Jentene kan røpa at showet blir variert og annleis enn dei tidlegare åra. Programmet skal vera breitt og noko alle kan sjå.

– Korleis showet blir, er også avhengig av kva ressursar ein har. Det er litt ulikt kva elevane driv med, forklarar Malene.

Showet skal uansett vera noko ungdommane gler seg til, og som er gøy å halda på med.

– Me skal gjera noko med meining, og få brukt ideane våre, seier Marte.– Kva tenkjer dåke om å arrangera show istadanfor å ha vanleg musikkundervisning?– Å få styra sjølv er motiverande, meiner Marte.

– Ja, me er heldige som får arrangera juleshowet, meiner Malene.


Show heile veka

Lærar Arne Kleppe fortel at elevane skal ha prosjektveke med øvingar store delar av skuledagane i veke 50, før juleshowet går av stabelen i slutten av den veka.

– Det er det same kvart år. Førebels er det kreativt kaos, forklarar han.

I dag er fyrste gång alle er samla, men elevane har hatt i lekse å tenkja på idear til juleshowet heile hausten.

– Dei har mange idear som dei prøver ut. Nokon kjem og nokon går, og programmet set seg siste dagen i ungdomshuset, fortel Kleppe.

Og grunntanken for showet er den same som før: Alle elevane skal bli sett og få applaus.

– Me prøver å leita etter eigenarten eller det skjulte potensialet i ungdommane, forklarar Kleppe.


Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...