VIL UT: Kjell Magnus Økland ser helst at fleire ting vil føregå på sjøen under neste utgåve av Kystsogevekene. Her er han i gang med å rigga til segla på oselvaren sin ein fin sommardag. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
VIL UT: Kjell Magnus Økland ser helst at fleire ting vil føregå på sjøen under neste utgåve av Kystsogevekene. Her er han i gang med å rigga til segla på oselvaren sin ein fin sommardag. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

For mykje føregår innandørs

Han vil ha fleire ting til å skje ute på sjøen, og kan tenkja seg å skifta frå kystsoge til kystkultur.
Publisert 29.11.2017 kl. 06.00.

– Alle arrangementa på Tysnes i regi av Kystsogevekene dette året, har vore innandørs. Det må me gjera noko med. Målet er å koma meir ut på sjøen, og få fleire til å bli aktive deltakarar, ikkje berre tilskodarar. sa Kjell Magnus Økland. Det er første året den utflytta tysnesingen er dagleg leiar og styrer Kystsogevekene, ein fellesnemnar for store og små aktivitetar i 22 kystkommunar frå Sveio til Gulen. Og med Hordaland fylkeskommune som ein del av laget.


Solstråleøya

Jåttseglarutstillinga, dansegallaen i Tysneshallen og husflidsmessa same staden, kystkultur i kunsten, føredrag om banning og bøn i kulturkyrkja Onarheim, og føredrag i det gamle skulehuset på Skorpo med den store mannedauden som tema. Det meste trekte godt med folk, alt gjekk føre seg innomhus.

– Me få noko til å skje utandørs neste år. Eg saknar aktivitet på Solstråleøya, eg har utfordra Freddy Jensen og torsdagsgjengen til å laga ein tur til fyra på Tysnes, kystlaget må med. Spel gjerne inn fleire stader og fleire aktivitetar, sa Økland til formannskapet tysdag.


Fjordsteam

Same dag skulle han innom tre andre kommunar for å fortelja om kystsogevekene, storsamlinga av kystkultur spreidd over 22 kommunar tidleg haust. Neste år er det utgåve 22 av tilskipinga, som då strekkjer seg frå 4. august til 20. september. Opninga skjer under Fjordsteam i Bergen.

– Kystkultur er eit vidt omgrep, lokal forankring er eit særtrekk og ein kan bruka heile kommunen som arena for det som skjer. Ta gjerne med barnehagar og skular i arbeidet, oppmoda Økland.

Han ønskjer å kopla UKM (ungdommens kulturmønstring - no Ung Kultur Møtes) til arbeidet med kystkulturen. Målet er å få fleire unge - og unge vaksne - i aldersgruppa 12-30 år med på laget.


Youtube

– Eg ønskjer i større grad å nytta sosiale media og vera aktiv med videoinnslag på Youtube, frå før ser me at Kystsogevekene får god pressedekning. Årets utgåve gav til saman 117 oppslag i lokalaviser, seier Kjell Magnus Økland.

Han kan tenkja seg å byta ut Kystsogevekene til fordel for Kystkulturvekene, meiner det då er lettare for alle å forstå kva det heile går ut på. Han delte ut ein fargerik faldar til formannskapet, ein faldar der framsida ikkje lemnar nokon tvil: «Stormønstring av kystkultur», «Kystkultur - tradisjon og utvikling».

– Kystsogevekene er ein flott marknadsføringskanal, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H). I si helsing i programheftet, skreiv han at «Kystsogeveken er ein fin arena å visa fram historia om ein viktig kultur, og ikkje minst visa fram dei kystperlene som ligg på Vestlandet. Tysnes kommune er full av historie som bør høyrast, og ein skjergard som bør opplevast».


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...