FÆRRE PLASSAR: Sjølv om kommunen har bygd nytt omsorgssenter til mange millionar, er ikkje alt rosenraudt i eldromsorga. Her frå opninga sist onsdag. (Foto: Ingunn Gjærde)
FÆRRE PLASSAR: Sjølv om kommunen har bygd nytt omsorgssenter til mange millionar, er ikkje alt rosenraudt i eldromsorga. Her frå opninga sist onsdag. (Foto: Ingunn Gjærde)

Leiar: Dei pårørande fortjener betre

Publisert 30.11.2017 kl. 13.30.

Omsorgssenteret opna med pomp og prakt førre veke. Ein stolt ordførar klipte snora og delte ut dei 400 kakestykka.

Fleire hundre hadde møtt opp for å sjå resultatet av millionsatsinga i eldreomsorga i kommunen.

Forventningane var skyhøge for det nye omsorgssenteret, og det var eit storstilt og flott bygg som no er klar til bruk i Uggdal. Men, og her kjem eit stort men, blir det noko betre for dei eldre?

Tysnes kommune oppga i ei undersøking at det var inga venteliste til sjukeheimsplassar. Det høyrest for godt ut til å vera sant. I dagens utgåve av «Tysnes» står sterke pårørande saman og gir beskjed. Alle får ikkje plass!

Marit Kristin Hovdenes er ei modig dame. Ho vågde å seia det mange andre ikkje tør. Ho vågde å fortelja om korleis ho har det som pårørande, og korleis mora ikkje får den hjelpa ho treng. Korleis ho som pårørande kvar dag hjelper mora si med alt frå klesskift til toalettbesøk.

Med det sterke lesarinnlegget «Kjære mamma» skapte Marit Kristin eit enormt engasjement. Ho sette ord på korleis livet som pårørande verkeleg er. Innlegget har fått mykje støtte i sosiale medium, og fleire har kjent seg igjen i historia hennar.

Sjølv om kommunen oppgir at det ikkje er venteliste får fleire avslag, og beskjed om å venta på neste inntak. Sjølv om kommunen har bygd nytt omsorgssenter til mange millionar, er ikkje alt rosenraudt i eldromsorga. Dei pårørande får ei enorm belastning når dei dagleg må ta seg av hjelpetrengande foreldre.

Med det nye omsorgssenteret har det blitt ein reduksjon i talet på institusjonsplassar. Ein har gått frå 40 til dagens 30 plassar. Men ein har fått ti nye omsorgsbustadar.

Helse- og sosialsjef Hildur Heie fortel at terskelen for å få langtidsplass på omsorgssenteret er høgare enn han har vore. I driftomleggingane som no er komne heiter det at utviklinga går meir mot heimebaserte tenestar.

No må politikarane få opp augene for kva som skjer. Pårørande skal ikkje måtta gå inn i rolla som sjukepleiar før sjuke foreldre får plass.

I 2017 er det ei skam at Tysnes ikkje kan tilby ei verdig eldreomsorg.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...