FÆRRE PLASSAR: Sjølv om kommunen har bygd nytt omsorgssenter til mange millionar, er ikkje alt rosenraudt i eldromsorga. Her frå opninga sist onsdag. (Foto: Ingunn Gjærde)
FÆRRE PLASSAR: Sjølv om kommunen har bygd nytt omsorgssenter til mange millionar, er ikkje alt rosenraudt i eldromsorga. Her frå opninga sist onsdag. (Foto: Ingunn Gjærde)

Leiar: Dei pårørande fortjener betre

Publisert 30.11.2017 kl. 13.30.

Omsorgssenteret opna med pomp og prakt førre veke. Ein stolt ordførar klipte snora og delte ut dei 400 kakestykka.

Fleire hundre hadde møtt opp for å sjå resultatet av millionsatsinga i eldreomsorga i kommunen.

Forventningane var skyhøge for det nye omsorgssenteret, og det var eit storstilt og flott bygg som no er klar til bruk i Uggdal. Men, og her kjem eit stort men, blir det noko betre for dei eldre?

Tysnes kommune oppga i ei undersøking at det var inga venteliste til sjukeheimsplassar. Det høyrest for godt ut til å vera sant. I dagens utgåve av «Tysnes» står sterke pårørande saman og gir beskjed. Alle får ikkje plass!

Marit Kristin Hovdenes er ei modig dame. Ho vågde å seia det mange andre ikkje tør. Ho vågde å fortelja om korleis ho har det som pårørande, og korleis mora ikkje får den hjelpa ho treng. Korleis ho som pårørande kvar dag hjelper mora si med alt frå klesskift til toalettbesøk.

Med det sterke lesarinnlegget «Kjære mamma» skapte Marit Kristin eit enormt engasjement. Ho sette ord på korleis livet som pårørande verkeleg er. Innlegget har fått mykje støtte i sosiale medium, og fleire har kjent seg igjen i historia hennar.

Sjølv om kommunen oppgir at det ikkje er venteliste får fleire avslag, og beskjed om å venta på neste inntak. Sjølv om kommunen har bygd nytt omsorgssenter til mange millionar, er ikkje alt rosenraudt i eldromsorga. Dei pårørande får ei enorm belastning når dei dagleg må ta seg av hjelpetrengande foreldre.

Med det nye omsorgssenteret har det blitt ein reduksjon i talet på institusjonsplassar. Ein har gått frå 40 til dagens 30 plassar. Men ein har fått ti nye omsorgsbustadar.

Helse- og sosialsjef Hildur Heie fortel at terskelen for å få langtidsplass på omsorgssenteret er høgare enn han har vore. I driftomleggingane som no er komne heiter det at utviklinga går meir mot heimebaserte tenestar.

No må politikarane få opp augene for kva som skjer. Pårørande skal ikkje måtta gå inn i rolla som sjukepleiar før sjuke foreldre får plass.

I 2017 er det ei skam at Tysnes ikkje kan tilby ei verdig eldreomsorg.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Åtvarar mot brann i tørketrommel

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist...