MOR OG DOTTER: Hildegunn Malkenes (t.v.) er svært glad i mora Helga Malkenes, men meiner mora treng å få bu på sjukeheimen. (Foto: Camilla Korsnes)
MOR OG DOTTER: Hildegunn Malkenes (t.v.) er svært glad i mora Helga Malkenes, men meiner mora treng å få bu på sjukeheimen. (Foto: Camilla Korsnes)

Mange som treng sjukeheimsplass og ikkje får

Det er fleire som ønskjer sjukeheimsplass, men ikkje får. Nokon har fått skriftleg avslag medan andre får beskjed om å venta.
Publisert 30.11.2017 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.29.

Tysnes kommune har ikkje nokon på venteliste for sjukeheimsplass. Det var informasjonen TV2 fekk då dei bad alle kommunane i landet om å rapportera kor mange som stod på venteliste til sjukeheimsplass. No når det nye omsorgssenteret blir teke i bruk, blir det ti færre sjukeheimsplassar, men ti nye omsorgsbustader. I sist utgåve av «Tysnes» skreiv ei dotter lesarinnlegg om mora, som treng hjelp til alt, men likevel ikkje får sjukeheimsplass. I dag er Marit Kristin Hovdenes ei av fleire som står fram med namn og bilete og dokumenterer at dei er fleire som treng sjukeheimsplass.

– Mor mi treng sjukeheimsplass. Ho klarer ikkje kle seg sjølv, ikkje koma seg på toalettet eller finna seg mat eller drikke. Eg har søkt om fast sjukeheimsplass for mor, som er 85 år. På siste opptaksmøte i kommunen fekk ho ikkje plass. Dei vil ikkje skriva at ho får avslag, men bed oss venta på neste opptaksmøte litt før jul. Men det kjennest jo som avslag, seier Marit Kristin Hovdenes. Ho har fått mykje støtte i sosiale medium for lesarinnlegget sitt i «Tysnes».

– I kommunen seier dei at ingen står på venteliste. Men kan dei fortelja kor mange som har søkt om plass – og kor mange som har fått plass? Anten dei kallar det venteliste eller ikkje, så er me fleire som meiner foreldra våre treng sjukeheimsplass. No er det viktig at politikarane som sit på pengesekken får vita korleis situasjonen er. Og truleg blir ikkje behovet for sjukeheimsplass mindre dei komande åra. Ifølgje Statistisk Sentralbyrå, SSB, si oversikt over aldersfordelinga i Tysnes er det flest innbyggjarar i alderen 65 til 69 år, seier Marit Kristin Hovdenes.

Les helse- og sosialsjef Hildur Heie sitt tilsvar her.


Omsorgsbustad

Hildegunn Malkenes har ei mor som er 90 år gammal. Nyleg fekk mora vera tre veker på avlasting på sjukeheimen.

– Mor har hatt det bra no når ho har vore på avlasting. Då får ho eta saman med andre og trivst. Heime er ho einsam og engsteleg. Mor mi er 90 år og eg synest dei eldre skal bli vist verdigheit. For henne er då sjukeheimsplass det rette, meiner dottera.Hildegunn Malkenes var på opninga av det nye omsorgssenteret. Der vart ho vist rundt i ein av dei ti omsorgsbustadane, fordi ansvarlege i kommunen antyda at det kunne vera eit brukande alternativ for mora.

– Dei meiner mor ikkje oppfyller kriteria for sjukeheimsplass, noko eg er heilt ueinig i. Omsorgsbustadane skuffa meg. Der er ikkje fellesrom for mat eller sosialt samvær. Der ville mor blitt sitjande mykje aleine.


For få plassar

Ingeborg Tysnes har ei mor på 94 år. Ho er no på avlastingsplass, men dei har fått munnleg avslag på fast sjukeheimsplass.

– Omsorgsbustad er ikkje det mor treng. Ho må ha tilsyn og hjelp til alt. Mor har søkt sjukeheimsplass med tilråding frå fastlegen. Det virkar som at det ikkje er samsvar mellom behov for sjukeheimsplassar og det tilbodet kommunen har. Kanskje burde dei nytta den gamle sjukeheimen for slik å auka tilbodet.


HAR SAME BEHOV OG ØNSKJE: Ingeborg Tysnes (t.h.) kjem her rett frå møte med kommunen om sjukeheimsplass for mora. Marit Kristin Hovdenes har også søkt for si mor, men enno ikkje fått plass. (Foto: Camilla Korsnes)
HAR SAME BEHOV OG ØNSKJE: Ingeborg Tysnes (t.h.) kjem her rett frå møte med kommunen om sjukeheimsplass for mora. Marit Kristin Hovdenes har også søkt for si mor, men enno ikkje fått plass. (Foto: Camilla Korsnes)
TRENG HJELP TIL ALT: Helga Malkenes er heilt avhengig av dottera Hildegunn for å klara seg i kvardagen. (Foto: Camilla Korsnes)
TRENG HJELP TIL ALT: Helga Malkenes er heilt avhengig av dottera Hildegunn for å klara seg i kvardagen. (Foto: Camilla Korsnes)

Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...