OVERRASKA: Thomas F. Kjerrgård (t.v.) og Øyvind Helvik stod aleine framme og song det fyrste verset av «Tenn lys», til stor overrasking for familiane deira.
OVERRASKA: Thomas F. Kjerrgård (t.v.) og Øyvind Helvik stod aleine framme og song det fyrste verset av «Tenn lys», til stor overrasking for familiane deira.

Trødde utanfor komfortsona

Publisert 06.12.2017 kl. 06.00. Oppdatert kl. 14.47.

I det desembermørket senka seg om ettermiddagen, gjekk 27 kappekledde konfirmantar inn i kyrkja i prosesjon med levande ljos i hendene. Og dermed var nok ei tradisjonsrik ljosmesse på Onarheim i gang.

– Dette er ei spesiell gudsteneste, sa sokneprest Marit I. Espedalen til kyrkjelyden.

Ho fortalde at konfirmantane har jobba med temaet «nåde» i haust, og samla inn ord og laga plakatar om dette. Nåde var også temaet i preika denne søndagen, som vart halden av Jannike B. Espevik.


Rørande augeblikk

Og det var ikkje berre Jannike som var framme og avlasta presten. På ljosmessa plar konfirmantane i stor grad vera deltakande i gudstenesta, og søndag fekk kyrkjelyden sjå ein gjeng som verkeleg baud på seg sjølve. Ein etter ein trådde 14-åringane utanfor komfortsona, og las opp tekstar framme i ei nesten fullsett kyrkje.

I tillegg til preike og tekstlesing var det fleire som song, og då to jenter som skulle syngja «En stjerne skinner i natt» kom heilt utav det, reiste resten av konfirmantane seg frå kyrjebenkane og stemte i. Eit rørande augeblikk, som gjorde stolte foreldre blanke i augo.

Ljosmessa vart avslutta med allsong av «Deilig er jorden», før konfirmantane gjekk ut i prosesjon og stilte seg fint opp i kyrkjetrappa.


– Bøyer meg i støvet

Ei som er veldig fornøgd med konfirmantane sin innsats på ljosmessa er trusopplærar Heidi Hollekim, som har ansvaret for å undervisa konfirmantane.

– Eg bøyer meg i støvet, både eg og Marit er veldig imponerte. Dei klarte seg fantastisk godt, og skal ha all ros, seier Hollekim, som meiner dette må vera den flottaste ljosmessa ho har vore på (og det er ein del).

Ho peikar på ungdomane si evne til å vera konsentrert trass mykje nerver, og korleis dei fekk vist fram respekt, kjærleik og det gode samhaldet som er i 9. klasse.

– Dette er ein positiv og veldig lydhøyr gjeng, eg gler meg til kvar torsdag når eg skal få vera med dei igjen, smiler trusopplæraren.


Får dra på tur

Kullet er delt i to, og kvar elev er på konfirmantundervisning etter skuletid annakvar torsdag.

I tillegg til den vanlege undervisinga, var gjengen tidlegare i haust på pilgrimstur på Onarheim. I februar får dei høve til å delta på konfirmantfestival på Bømlo, og i midten av mars står konfirmantleir på Solgry i Sveio for tur.


FLOTT GJENG: Det vart stemningsfullt i kyrkja då dei 27 konfirmantane kom inn i prosesjon, med korsberar Tobias Instøy fremst.
FLOTT GJENG: Det vart stemningsfullt i kyrkja då dei 27 konfirmantane kom inn i prosesjon, med korsberar Tobias Instøy fremst.
HELDT PREIKE: Sokneprest Marit I. Espedalen trong ikkje preika under ljosmessa – det tok Jannike B. Espevik seg av.
HELDT PREIKE: Sokneprest Marit I. Espedalen trong ikkje preika under ljosmessa – det tok Jannike B. Espevik seg av.

Siste saker Gå til framsida

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...