BADETUR: Jan Vaage hadde vatn heilt opp til livet, då han vassa ut til båten som trengte berging i Kyrkjevatnet i Uggdal. (Foto: Oddvin Flornes)
BADETUR: Jan Vaage hadde vatn heilt opp til livet, då han vassa ut til båten som trengte berging i Kyrkjevatnet i Uggdal. (Foto: Oddvin Flornes)

Ekstremvêret: Kameratane fekk berga båten

Uvêret herjar over Vestlandet denne veka, og i Uggdal hadde Kyrkjevatnet stige langt over sine breidder.
Publisert 07.12.2017 kl. 17.09. Oppdatert kl. 20.51.

Det blei ei våt oppleving for Oddvin Flornes, Jan Vaage og Jens Flornes, då ein båt måtte bergast i Uggdal.

Grunna store nedbørsmengder hadde båten blitt full av vatn. Jan Vaage fekk på seg vadebukser, og vassa til bryggja. Dei tre kom akkurat i tide, og klarte å få båten trygt til land.

Vêrmeldinga viser torsdag store nedbørmengder og aukande vind på Tysnes.


Torsdag kveld oppgraderte meteorologane varselet til ekstremvêr. Ekstremvêret har fått namnet Aina, melder NRK.

Er i beredskap

Torfinn Kongsvik, einingsleiar for drift og vedlikehald i kommunen, følgjer nøye med på vêrmeldinga for tida.

– Me har fått inn nokon meldingar, og er ute og ser over kummar, seier Kongsvik torsdag ettermiddag.

Tette avløp kan føra til at vatn kjem på avveie.

– Me har akkurat vore borte på Onarheim skule. Der var det ei elv som gjekk litt over sine breidder, fortel Kongsvik.

Sannsynlegvis var det nokre røyr som var tette. Vatnet hadde rent nedover mot skulen, men det skal ha gått fint.

Både torsdag og fredag melder yr.no mykje nedbør.

I tillegg er det venta storm.

– Me er i beredskap i samband med auka vind, seier Kongsvik.


Kommunen åtvarar

I følgje Meteorologisk institutt vil vinden koma opp i vestleg full storm og vind på 25 meter i sekundet (m/s).

Vindkast på 30-40 m/s er venta inn over land. Fredag er det meld nordvest full storm (25 m/s) frå morgonen av, og minkande til liten storm (22 m/s) om kvelden.

Torsdag ettermiddag gjekk Tysnes kommune ut med ei åtvaring til innbyggjarane.

– Me oppmodar om at folk sikrar lause gjenstander og elles tek sine forholdsreglar for å sikra eigedelar og personleg tryggleik, skriv kommunen på sine nettsider torsdag ettermiddag.

I tilfelle lengre utfall av straum og telefon/mobilsamband, vil Tysnes kommune etablera kriseleiing på rådhuset i Uggdal.


Hald deg innandørs

– Sjå over at sluk og rister ikkje er tette av lauv, og ta inn ting som kan blåsa vekk, rår Torfinn Kongsvik.

For dei som har båt, kan det vera lurt å ta seg ein tur til sjøen og sjå om båten.

– Men viss det blir noko ektremvêr er det viktig at folk held seg innandørs, med mindre det er heilt nødvendig å gå ut, legg Kongsvik til.


Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...