FULL KONTROLL: Linda Nordtveit Fagerbakk (i midten) har oversikt over kva utstyr som skal kor. Silje Iren Haaland Lid (t.h.) er i full gang med å fylla opp i skapa.
FULL KONTROLL: Linda Nordtveit Fagerbakk (i midten) har oversikt over kva utstyr som skal kor. Silje Iren Haaland Lid (t.h.) er i full gang med å fylla opp i skapa.

Flyttinga har gått knirkefritt

Helga Boland rosar både tilsette og frivillige, som har stått på under den store flyttinga frå sjukeheimen til omsorgssenteret.
Publisert 07.12.2017 kl. 15.00. Oppdatert kl. 20.58.

– Den boksen kan me setja i naborommet, seier sjukepleiar Linda Nordtveit Fagerbakk og peikar mot rommet ved sida av.

Dei tilsette på det nye omsorgssenteret er i full sving med å fylla medisinsk utstyr i skapa.

– Det er mykje å bli kjent med, og som me må setja oss inn i, forklarer ho

– Men flyttinga har gått veldig fint, legg den blide sjukepleiaren til.


Nytt og moderne

Fagerbakk synest at det er veldig spanande å få koma i gong, og få nye arbeidsoppgåver.

Det er ganske stor skilnad på korleis kvardagen til dei tilsette no blir, i forhold til tidlegare.

– Det er nettbrett på kvart pasientrom, og me kan logga oss inn via mobilen og sjå kor alle i bygget er, forklarer Iris Sørbotten.

Ho er assistent, og tykkjer det er kjekt med all teknologien som er komen på omsorgssenteret.

Tilsette har smarttelefonar, og brukarar har ei brikke på seg, slik at ein heile tida veit kor folk oppheld seg.

På nettbretta er det ein logg over kva som blir gjort, og ein kan gi beskjedar direkte til brukarane. For eksempel kan ein melda at ein sjukepleiar er på veg, medan brukaren ventar på hjelp.


Andre oppgåver

Både tilsette og brukarar skryt over lokala og alle romma på omsorgssenteret.

– No prøver me berre å koma inn i dei nye rutinane, seier Sørbotten.

– Me har fått meir arbeidsoppgåver, legg hjelpepleiar Silje Iren Haaland Lid til.

Dei tilsette skal blant anna vaska golv og toalett, og saman med brukarane skal dei laga mat.

– Måltidet skal vera ein aktivitet, seier Fagerbakk.

Tanken er at det nye omsorgssenteret skal vera meir som ein heim, og då er det naturleg at dei tilsette lagar meir mat og vaskar.

Dei nye oppgåvene kjem i tillegg til dei vanlege oppgåvene som pleie- og omsorgspasientar treng.

No gjenstår det å sjå korleis nye system og rutinar fungerer. Med bebuarane på plass, og skapa snart fylte opp, er det i alle fall blitt mykje aktivitet på omsorgssenteret.


Flyttedag

Den store flyttedagen er vel overstått, og ting er i ferd med å gå seg til. Heile førre veke var det flytting på gong, og mange frivillige har vore med og bidratt. Det var likevel fredag 1. desember at den offisielle flyttedagen var.

– Det var imponerande innsats frå dei frivillige. I frå måndag i førre veke har frivillige hjelpt oss med alt i frå koppar og kar, til matvarer og klargjering til innflytting, seier Boland.

Ho er einingsleiar for pleie- og omsorg og styrar på Tysnes omsorgssenter.

Det har vore nokon hektiske dagar og veker.

– Men flyttinga frå sjukeheimen har gått smertefritt og fint. Dei frivillige som hjelpte oss var godt organiserte av Tysnes Frivilligsentral, fortel Boland.


Sengene på plass

Helge Hauge og Per Gunnar Lande var to frivillige arbeidskarar som bidrog under flytteprosessen.

– Eg var med og trilla senger opp frå kjellaren i det nye bygget, og plasserte dei på rett rom, seier Hauge.

Han skryt over at flytteprosessen var godt tilrettelagt.

Med flunkande nye fasiliteter, får dei som får tilbod om plass, eit bra og moderne omsorgssenter å bu i.

– Eg trur dei kjem til å få det kjempeflott der oppe. Det er eg sikker på, seier Hauge.SMARTTELEFON: Ny og moderne teknologi er teken i bruk på omsorgssenteret, og skal gjer arbeidsdagen lettare for dei tilsette.
SMARTTELEFON: Ny og moderne teknologi er teken i bruk på omsorgssenteret, og skal gjer arbeidsdagen lettare for dei tilsette.
VASKING: Sjukepleiar Linda Nordtveit Fagerbakk må bli vant med å svinga moppen.
VASKING: Sjukepleiar Linda Nordtveit Fagerbakk må bli vant med å svinga moppen.
PÅ PLASS: Alt medisinsk utstyr skal i rett hylle.
PÅ PLASS: Alt medisinsk utstyr skal i rett hylle.
NETTBRETT: Brukarane har nettbrett på alle rom.
NETTBRETT: Brukarane har nettbrett på alle rom.
FLYTTING: Iris Sørbotten er blitt vand med å flytta på boksar den siste veka.
FLYTTING: Iris Sørbotten er blitt vand med å flytta på boksar den siste veka.
UTSTYR: Mykje skal på plass, når ein heil arbeidsplass er på flyttefot.
UTSTYR: Mykje skal på plass, når ein heil arbeidsplass er på flyttefot.

Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.