FANN TONEN: Jannike Dalland og mannen Øystein spelte ei sentral rolle i kampen for å få Betiel heim til mora på Tysnes. Dei vart gode vener med det same. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
FANN TONEN: Jannike Dalland og mannen Øystein spelte ei sentral rolle i kampen for å få Betiel heim til mora på Tysnes. Dei vart gode vener med det same. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Leiar: Frivillige Tysnes

Publisert 07.12.2017 kl. 12.04.

I morgon mottek Jannike og Øystein Dalland frivilligprisen for 2017. Dei brukar delar av kvardagen sin til å få flyktningar som skal busetja seg på Tysnes til å trivast og bli ein del av lokalsamfunnet. Spesielt stor innsats gjorde dei då Adhanet frå Eritrea i fleire år kjempa ein kamp for å få dotter si til Tysnes.

Men det er ikkje berre Jannike og Øystein sin frivillige innsats som får spalteplass i avisa denne veka. Med stor hjelp frå mange frivillige, klarte ein sist fredag å flytta bebuarar og drifta frå den gamle Tysnes sjukeheim, til det nye omsorgssenteret. Dette hadde ikkje gått utan innsatsen frå alle dei gode hjelparane som stilte opp for å vera med på flyttesjauen.

Vidare kan me lesa om pensjonisten Nils Magne Singelstad som kvar veke gjennom dei siste åtte åra, frivillig og utan løn, har vore med og køyrt ut varm mat og gledd mange eldre rundt på Tysnes.

På siste sida får Guro og Ole ein velfortent juleblom. Folk i Lundebygda ønskjer at dei skal få blomen for sine varme smil og at dei alltid har tid til å gje sambygdingar ei hjelpande hand. Også i lesarbrevspaltene er det frivillige som får ros for sin innsats. Kåre Torbjørnsen framhever den innsatsen som blir gjort av komiteen som kvart år steller i stand førjulsfest for heile Reksteren.

Dugnadsånd og frivillig innsats er eit varemerke tysnesingar kan vera stolte av. Utan denne viljen til å gjera noko for fellesskapen og til å stå opp for kvarandre, hadde me ikkje hatt Tysnesfest. Me hadde heller ikkje hatt eit blomstrande lagsliv som gjer at Tysnes kvar dag, gjennom heile året, kan by på eit rikhaldig tilbod av fritidsaktivitetar til glede for innbyggjarane i kommunen.

Avisa har nok ikkje spalteplass eller økonomi til å kunna gje ein juleblom til alle som kvar dag gjer ein frivillig innsats for tysnessamfunnet. Men det er likevel noko me alle kan gjera for å visa at me set pris på arbeidet som blir gjort. Litt ros, ein takk, eit smil er noko som varmar i førjulstida og som viser at me set pris på alt det frivillige arbeidet som er med å gjera Tysnes til ein god plass å bu.

Tusen takk!


Siste saker Gå til framsida

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...