FANN TONEN: Jannike Dalland og mannen Øystein spelte ei sentral rolle i kampen for å få Betiel heim til mora på Tysnes. Dei vart gode vener med det same. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
FANN TONEN: Jannike Dalland og mannen Øystein spelte ei sentral rolle i kampen for å få Betiel heim til mora på Tysnes. Dei vart gode vener med det same. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Leiar: Frivillige Tysnes

Publisert 07.12.2017 kl. 12.04.

I morgon mottek Jannike og Øystein Dalland frivilligprisen for 2017. Dei brukar delar av kvardagen sin til å få flyktningar som skal busetja seg på Tysnes til å trivast og bli ein del av lokalsamfunnet. Spesielt stor innsats gjorde dei då Adhanet frå Eritrea i fleire år kjempa ein kamp for å få dotter si til Tysnes.

Men det er ikkje berre Jannike og Øystein sin frivillige innsats som får spalteplass i avisa denne veka. Med stor hjelp frå mange frivillige, klarte ein sist fredag å flytta bebuarar og drifta frå den gamle Tysnes sjukeheim, til det nye omsorgssenteret. Dette hadde ikkje gått utan innsatsen frå alle dei gode hjelparane som stilte opp for å vera med på flyttesjauen.

Vidare kan me lesa om pensjonisten Nils Magne Singelstad som kvar veke gjennom dei siste åtte åra, frivillig og utan løn, har vore med og køyrt ut varm mat og gledd mange eldre rundt på Tysnes.

På siste sida får Guro og Ole ein velfortent juleblom. Folk i Lundebygda ønskjer at dei skal få blomen for sine varme smil og at dei alltid har tid til å gje sambygdingar ei hjelpande hand. Også i lesarbrevspaltene er det frivillige som får ros for sin innsats. Kåre Torbjørnsen framhever den innsatsen som blir gjort av komiteen som kvart år steller i stand førjulsfest for heile Reksteren.

Dugnadsånd og frivillig innsats er eit varemerke tysnesingar kan vera stolte av. Utan denne viljen til å gjera noko for fellesskapen og til å stå opp for kvarandre, hadde me ikkje hatt Tysnesfest. Me hadde heller ikkje hatt eit blomstrande lagsliv som gjer at Tysnes kvar dag, gjennom heile året, kan by på eit rikhaldig tilbod av fritidsaktivitetar til glede for innbyggjarane i kommunen.

Avisa har nok ikkje spalteplass eller økonomi til å kunna gje ein juleblom til alle som kvar dag gjer ein frivillig innsats for tysnessamfunnet. Men det er likevel noko me alle kan gjera for å visa at me set pris på arbeidet som blir gjort. Litt ros, ein takk, eit smil er noko som varmar i førjulstida og som viser at me set pris på alt det frivillige arbeidet som er med å gjera Tysnes til ein god plass å bu.

Tusen takk!


Siste saker Gå til framsida

Hugs å stilla klokka

Natt til søndag (klokka 02.00) skal klokka stillast ein time fram. Då går me over til sommartid, og det blir ljosare kveldar. Sommartida varar fram til 28. oktober. Me stiller klokka to gonger i året, og for dei som plar bli usikre på kva veg ein skal stilla den, er ein god hugseregel at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar.

Berre må til Tysnes i påska

Det gamle huset på Høviskeland blir fullt kvar påske. Aasta Tufteland Kroken (58) og Rune Kroken (57) tek då imot fem born, tre svigerborn og fem barneborn som har mange påsketradisjonar på Tysnes.

Pernilla med påskemaraton

Mange ser fram til å kunna slappa av i påsken. Pernilla Eugenie Epland (27) startar med å springa 21.097,5 meter i Nederland på palmesundag.

Tore Hodneland i Jazzintro-duell

Gitaristen frå Tysnes deltek laurdag i Jazzintro 2018, saman med bandet Relling.Under Vossa Jazz skal dei i duell mot bandet Kjemilie, og eit av desse to banda går vidare til finalen på Moldejazz for å kjempa om tittelen Årets unge jazzmusikere. Tittelen gjev ein lanseringspakke frå Norsk jazzforum og Gramo-stipend på 150.000 kroner. Kvartetten Relling, der Hodneland speler, har...