FANN TONEN: Jannike Dalland og mannen Øystein spelte ei sentral rolle i kampen for å få Betiel heim til mora på Tysnes. Dei vart gode vener med det same. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
FANN TONEN: Jannike Dalland og mannen Øystein spelte ei sentral rolle i kampen for å få Betiel heim til mora på Tysnes. Dei vart gode vener med det same. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Leiar: Frivillige Tysnes

Publisert 07.12.2017 kl. 12.04.

I morgon mottek Jannike og Øystein Dalland frivilligprisen for 2017. Dei brukar delar av kvardagen sin til å få flyktningar som skal busetja seg på Tysnes til å trivast og bli ein del av lokalsamfunnet. Spesielt stor innsats gjorde dei då Adhanet frå Eritrea i fleire år kjempa ein kamp for å få dotter si til Tysnes.

Men det er ikkje berre Jannike og Øystein sin frivillige innsats som får spalteplass i avisa denne veka. Med stor hjelp frå mange frivillige, klarte ein sist fredag å flytta bebuarar og drifta frå den gamle Tysnes sjukeheim, til det nye omsorgssenteret. Dette hadde ikkje gått utan innsatsen frå alle dei gode hjelparane som stilte opp for å vera med på flyttesjauen.

Vidare kan me lesa om pensjonisten Nils Magne Singelstad som kvar veke gjennom dei siste åtte åra, frivillig og utan løn, har vore med og køyrt ut varm mat og gledd mange eldre rundt på Tysnes.

På siste sida får Guro og Ole ein velfortent juleblom. Folk i Lundebygda ønskjer at dei skal få blomen for sine varme smil og at dei alltid har tid til å gje sambygdingar ei hjelpande hand. Også i lesarbrevspaltene er det frivillige som får ros for sin innsats. Kåre Torbjørnsen framhever den innsatsen som blir gjort av komiteen som kvart år steller i stand førjulsfest for heile Reksteren.

Dugnadsånd og frivillig innsats er eit varemerke tysnesingar kan vera stolte av. Utan denne viljen til å gjera noko for fellesskapen og til å stå opp for kvarandre, hadde me ikkje hatt Tysnesfest. Me hadde heller ikkje hatt eit blomstrande lagsliv som gjer at Tysnes kvar dag, gjennom heile året, kan by på eit rikhaldig tilbod av fritidsaktivitetar til glede for innbyggjarane i kommunen.

Avisa har nok ikkje spalteplass eller økonomi til å kunna gje ein juleblom til alle som kvar dag gjer ein frivillig innsats for tysnessamfunnet. Men det er likevel noko me alle kan gjera for å visa at me set pris på arbeidet som blir gjort. Litt ros, ein takk, eit smil er noko som varmar i førjulstida og som viser at me set pris på alt det frivillige arbeidet som er med å gjera Tysnes til ein god plass å bu.

Tusen takk!


Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...