PRISVINNAR: Øystein Dalland og Jannike Epland Dalland er audmjuke over å bli valde som vinnarar av Frivilligprisen 2017. (Foto: Ingunn Gjærde)
PRISVINNAR: Øystein Dalland og Jannike Epland Dalland er audmjuke over å bli valde som vinnarar av Frivilligprisen 2017. (Foto: Ingunn Gjærde)

Øystein og Jannike er årets frivillige

Frivilligprisen 2017 går til Jannike E. og Øystein Dalland, for arbeidet dei har gjort for å gjenforeina Adhanet Haileslassie, med dottera Betiel.
Publisert 07.12.2017 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.29.

I 2016 pågjekk ein intens og krevjande kamp mot eit tunggrodd system. Målet var å få ti år gamle Betiel til Norge.

I prosessen med å få Betiel gjenforeint med mora, var to tysnesingar sentrale, Øystein og Jannike.Det er to eldsjeler i frivillig arbeid, som no får Frivilligprisen til Tysnes Frivilligsentral.

– Dei la ned eit stort arbeid i saka, og dei er reservefamilie for både Adhanet og Betiel, heiter det i nominasjonen til prisen.

Ein augustdag i fjor fekk historia eit lukkeleg utfall, då dei fekk Betiel heim til Tysnes.

Øystein og Jannike er blitt nesten som familie å rekna, for eritreiske Adhanet og Betiel.


Uventa

– Dette var uventa, seier Jannike om å motta Frivilligprisen.

Mange hadde fortent denne prisen, meiner dei begge.

– Eg føler ikkje me gjer så mykje. Me er der for dei, seier Øystein.

Men bak Øystein sin litt beskjedne kommentar, ligg ein mengde innsats, vilje og medmenneskelegheit. At dei får Frivilligprisen skulle nesten berre mangle.

Men det første møtet Dalland-familien med Adhanet frå Eritrea var av den tilfeldige sorten.

– Eg såg ho på ferja. Der stod ho. Alle tinga ho eigde bar ho i posar. Det var tydeleg at ho kom til Tysnes for første gong, fortel Øystein.

Han bestemte seg for å gå bort og seia hei. Etter det har møtet mellom dei to utvikla seg til å bli ei solskinshistorie.

Øystein og Jannike blei flyktningven for Adhanet, og banda dei har fått, har berre blitt tettare og tettare.


Tøff periode

– Me fekk eit menneske inn i livet vårt med 30 år med levd liv, og ei dotter i eit anna kontinent, fortel Øystein.

Men for Dalland-familien har det ikkje vore noko anna alternativ enn å vera imøtekomande og hjelpande.

Det gjekk fire år frå Adhanet såg dottera i Eritrea, til dei igjen blei gjenforeina i august 2016.

I Norge kjempa Øystein og Jannike for at Adhanet skulle få sjå dottera igjen. Dei brukte alle kanalane dei hadde og ordførar, rådmann og lensmann var alle på saka. Dei hadde ei mengde telefonar til UDI, og fekk Kjersti Toppe (Sp) til å ta opp saka på Stortinget.

Etter åtte lange månadar fekk dei gjennomslag. Alle papir kom på plass, og Betiel, som hadde vore åleine i Sudan, kunne koma til Norge.

– Det gjekk opp og ned medan saka pågjekk. Det var tøft. Nokre gonger var det som å ropa i skogen, utan å få svar, fortel Øystein.


Reserveforeldre

Jannike og Øystein gler seg stort over at både Adhanet og Betiel har funne seg til rette på Tysnes.

Det er nesten som dei to tysnesingane har blitt reserveforeldre for Adhanet og dottera.

Adhanet har budd på Tysnes ei stund, og har gått på vidaregåande på Stord. No har ho kome inn på sjukepleiarutdanninga i Førde, og skal snart reisa til Sogn og Fjordane.

– Me trur ho kjem til å klara det bra, er dei begge samde om.

Det er litt trist at Adhanet no forlet Tysnes, men Dalland-familien håpar å halda på kontakten.


Det viktigaste er å seia hei

Ikkje ver redd for å ta kontakt med flyktningane som kjem, rår paret.

– Dei er nett som oss, seier Jannike, og kikkar bort på Øystein. Han nikkar.

– Det er merkeleg å få ein pris for berre å ha vore tilstade for eit anna menneske, seier han.

For mange av flyktningane er det å få arbeidspraksis og å finna seg jobb ei stor utfordring.

– Store lokale aktørar på den private marknaden skulle teke meir ansvar, meiner Øystein.

Dalland-familien hjelper til der dei kan, og har gjort alt frå å skaffa møblar til å vera sjåfør og hjelpa med lekser.

– Men det viktigaste er å seia hei og smila, seier Jannike, om korleis tysnesingar bør møta flyktningane.


Blir heidra på fredag

Per Verner Aase, leiar i Tysnes frivilligsentral synest at det er to verdige vinnarar som får Frivilligprisen.

8. desember får Øystein og Jannike overrekt Frivilligprisen for 2017. Sjølve prisen er ein statue i kvit keramikk, laga av Liv Sundal. I tillegg får vinnarane blom og diplom.

Kirsten Nesse er det som står bak nomineringa av årets Frivilligpris-vinnarar.

Utdelinga vil skje under Tysnes Frivilligsentral sitt årlege julebord. Ein av dei inviterte gjestene er ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

I tillegg til prisutdelinga står buffet med heimelaga pinnekjøt og karamellpudding på menyen på Laukhamar Fritid.


FANN TONEN: Jannike og Betiel blei gode vener etter berre eit par dagar. Her puslar dei i lag i Adhanet si leilegheit i august i fjor. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
FANN TONEN: Jannike og Betiel blei gode vener etter berre eit par dagar. Her puslar dei i lag i Adhanet si leilegheit i august i fjor. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
SAMAN ETTER FIRE ÅR: Øystein og Jannike spela ei sentral rolle i kampen for at Adhanet (t.v.) skulle få dottera Betiel trygt heim på fanget hennar på Tysnes. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
SAMAN ETTER FIRE ÅR: Øystein og Jannike spela ei sentral rolle i kampen for at Adhanet (t.v.) skulle få dottera Betiel trygt heim på fanget hennar på Tysnes. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
PRISEN: Slik ser prisen ut, som Øystein og Jannike mottar fredag. Keramikkstatuen er laga av Liv Sundal. (Foto: Per Verner Aase)
PRISEN: Slik ser prisen ut, som Øystein og Jannike mottar fredag. Keramikkstatuen er laga av Liv Sundal. (Foto: Per Verner Aase)

Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.