PARADOKS: «Det er eit paradoks når pårørande må henta heim sin ektefelle eller forelder som har vore på avlastning i vekene før senteret vert opna», skriv Kirsten Epland. (Foto: Camilla Korsnes)
PARADOKS: «Det er eit paradoks når pårørande må henta heim sin ektefelle eller forelder som har vore på avlastning i vekene før senteret vert opna», skriv Kirsten Epland. (Foto: Camilla Korsnes)

Lesarbrev: Nytt omsorgssenter med bismak

Publisert 10.12.2017 kl. 15.00.

Me høyrer og les at det er for lite plassar til pleiepasientar på det nye omsorgssenteret i kommunen vår.

Då lurer eg på kva opplysningar eller kriterier politikarane hadde fått då dei vedtok å redusera med ti plassar frå slik det har vore til no. Enten har dei ikkje fylgt med i timen, eller er dei ført bak lyset. Det er forventa stor vekst av eldre (eldrebølgja) dei neste åra, i heile landet, og dei fleste kommunar har auka kapasiteten på eldreomsorga. Når ein i Tysnes har brukt titals millionar kroner på nytt omsorgssenter, så må me forventa at det er teke omsyn til eldrebølgja, og at det er plass til alle pleietrengjande som treng det, og ynskjer det.

Eg forstår at ein må ha beredskapsplassar og akuttplassar, men det er uforståeleg for meg at Tysnes vel å redusera langtidsplassar på det nye senteret.

Det er eit paradoks når pårørande må henta heim sin ektefelle eller forelder som har vore på avlastning i vekene før senteret vert opna. Grunnen er at det ikkje er plass til dei i «herberget», sjølv om dei ber og tryglar om å få vera der. Dette kallar ikkje eg ei verdig eldreomsorg, det er ikkje slik eldre skal oppleva dei siste leveåra.

Omsorgsbustadar er eit alternativ vert det sagt, og det er vel og bra for dei det høver for, men då kan ein like godt bu heime og få den same hjelpa. Det er ikkje det ein har bruk for når ein sit einsam og er engsteleg, og treng hjelp til alle gjeremål i løpet av ein dag.

«Det er for seint å snyta seg når nasa er borte». Det kan vel passa å sei i denne situasjonen ein er komen opp i.

Ein annan ting eg er litt forundra over er arealbruken på det nye senteret: Kven skal bruka den store «konsertsalen» der det er plass til minst 200 personar?

For oss som er dei neste brukarane går me ein veldig usikker alderdom i møte, dersom me vert pleietrengjande i Tysnes kommune.

Til slutt vil eg gje all honnør til alle dei som jobbar i helse og omsorg, på sjuke-heim/omsorgssenter og i open omsorg. Dei gjer ein imponerande innsats.


Siste saker Gå til framsida

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...