PARADOKS: «Det er eit paradoks når pårørande må henta heim sin ektefelle eller forelder som har vore på avlastning i vekene før senteret vert opna», skriv Kirsten Epland. (Foto: Camilla Korsnes)
PARADOKS: «Det er eit paradoks når pårørande må henta heim sin ektefelle eller forelder som har vore på avlastning i vekene før senteret vert opna», skriv Kirsten Epland. (Foto: Camilla Korsnes)

Lesarbrev: Nytt omsorgssenter med bismak

Publisert 10.12.2017 kl. 15.00.

Me høyrer og les at det er for lite plassar til pleiepasientar på det nye omsorgssenteret i kommunen vår.

Då lurer eg på kva opplysningar eller kriterier politikarane hadde fått då dei vedtok å redusera med ti plassar frå slik det har vore til no. Enten har dei ikkje fylgt med i timen, eller er dei ført bak lyset. Det er forventa stor vekst av eldre (eldrebølgja) dei neste åra, i heile landet, og dei fleste kommunar har auka kapasiteten på eldreomsorga. Når ein i Tysnes har brukt titals millionar kroner på nytt omsorgssenter, så må me forventa at det er teke omsyn til eldrebølgja, og at det er plass til alle pleietrengjande som treng det, og ynskjer det.

Eg forstår at ein må ha beredskapsplassar og akuttplassar, men det er uforståeleg for meg at Tysnes vel å redusera langtidsplassar på det nye senteret.

Det er eit paradoks når pårørande må henta heim sin ektefelle eller forelder som har vore på avlastning i vekene før senteret vert opna. Grunnen er at det ikkje er plass til dei i «herberget», sjølv om dei ber og tryglar om å få vera der. Dette kallar ikkje eg ei verdig eldreomsorg, det er ikkje slik eldre skal oppleva dei siste leveåra.

Omsorgsbustadar er eit alternativ vert det sagt, og det er vel og bra for dei det høver for, men då kan ein like godt bu heime og få den same hjelpa. Det er ikkje det ein har bruk for når ein sit einsam og er engsteleg, og treng hjelp til alle gjeremål i løpet av ein dag.

«Det er for seint å snyta seg når nasa er borte». Det kan vel passa å sei i denne situasjonen ein er komen opp i.

Ein annan ting eg er litt forundra over er arealbruken på det nye senteret: Kven skal bruka den store «konsertsalen» der det er plass til minst 200 personar?

For oss som er dei neste brukarane går me ein veldig usikker alderdom i møte, dersom me vert pleietrengjande i Tysnes kommune.

Til slutt vil eg gje all honnør til alle dei som jobbar i helse og omsorg, på sjuke-heim/omsorgssenter og i open omsorg. Dei gjer ein imponerande innsats.


Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.