KULTURPRISVINNAR: Nils Kåre Myklebust (t.h.) er tildelt Tysnes kommune sin kulturpris for 2017. Ordførar Kåre Martin Kleppe overrekte prisen på kommunestyremøtet tysdag ettermidag. (Foto: Ole Skaten)
KULTURPRISVINNAR: Nils Kåre Myklebust (t.h.) er tildelt Tysnes kommune sin kulturpris for 2017. Ordførar Kåre Martin Kleppe overrekte prisen på kommunestyremøtet tysdag ettermidag. (Foto: Ole Skaten)

Kulturprisvinnaren: – Trudde ordføraren ringde feil

– Overraska, undrande, glad og takknemleg. Det var kulturprisvinnar Nils-Kåre Myklebust sine fyrste takkeord då ordførar Kåre Martin Kleppe overrekte Tysnes kommune sin kulturpris for 2017.
Publisert 12.12.2017 kl. 17.05. Oppdatert 13.12.2017 kl. 10.39.

Då Nils-Kåre Myklebust såg på telefonen at det var ordførar Kåre Martin Kleppe (H) som ringde, skjøna han ikkje kvifor.

– Eg rekna med han ringde feil. Eg vart endå meir overraska då han fortalde kvifor han ringde, fortalde prisvinnaren.

Heilt sidan Myklebust kom tilbake frå Midtausten i 2003 har han engasjert seg i ei rekkje kulturelle verv og arrangement på Tysnes.

Tysdag ettermiddag blei han heidra med kommunen sin kulturpris under kommunestyremøtet.


Høgtideleg overrekking

Ordføraren framheva fyrst og fremst Myklebust sin innsats som leiar for Onarheimsgildet i ti år, som grunngjeving for tildeling av prisen. Men kulturprisvinnaren sin innsats på fleire andre felt vart også trekt fram under utdelinga, som til dømes leiar for interimstyret for kulturkyrkja, engasjementet kring Seløystova og leiar for og medlem i kammerkoret.

Han har og engasjert seg på andre felt i samfunnet på Tysnes, både med fiberutbygginga og Tysnes Breiband. I tillegg har han også vore styreleiar i Bladet Tysnes.


Prosjektleiaren

Under Myklebust si sikre leiiing har Onarheimsgildet utvikla seg til å bli eit flott arrangement på Tysnes.

– Det krev ein del planlegging og logistikk, forklarer Myklebust.

I 2007 var han med på å starta tradisjonen med å ro til kyrkja på gamlemåten, under Onarheimgildet. Allereie første året var det sju båtar som kom sjøvegen, ein hesteskyss på land og to barnedåpar, minnest Myklebust.

– Onarheimsgildet har utvikla seg år for år, fortel han.

Onarheim og Tysnes har nytt godt av Myklebust si erfaring innan planlegging, organisering og gjennomføring. Den pensjonerte prosjekleiaren veit kva som må til for å lukkast med eit arrangement.


Pendlar til Tysnes

Med hus i Bergen er Myklebust oftast å finna på Tysnes om sommaren. Men det gule huset på Onarheim står på ingen måte tomt om vinteren.

Når det er korøving med Tysnes Kammerkor, er Myklebust alltid på plass.

– Det er kjekt å oppnå noko etter intens øving. Ein høyrer når det kling, fortel Myklebust.

Men den sosiale biten er minst like viktig.

Etter 13 år i Saudi Arabia og på Kypros kom Myklebust og kona heim til Onarheim i 2003. I Saudi Arabia var han med på å byggja opp ein organisasjon med 500 personar innan telekommunikasjon.


Sit ikkje stille

– Eg er interesserrt i å laga til og arrangera, seier Myklebust.

Sidan han gjekk over i pensjonistane sine rekkjer, har han på ingen måtte sett seg i ro framfor fjernsynet heime.

Myklebust har alltid eit eller anna prosjekt som ligg og ventar. Han er heller ikkje redd for å ta i eit tak. Og når det er dugnad på Seløystova, stiller han sjølvsagt med arbeidskleda på.

Myklebust har hatt mange jern i elden i kulturlivet på Tysnes dei siste 14 åra. Han har hatt sitt siste år som leiar for Onarheimsgildet.

No håpar Myklebust at det er nokon som finn interesse i å føra tradisjonane vidare. Sjølv om han er overraska over å vera vinnar av kulturprisen, er Myklebust glad for å at arbeidet hans blir lagt merke til.

– Eg set stor pris på at kommunen har funne meg verdig til ei slik utmerking, sa Myklebust.


Med hjarte på Tysnes

– Nils Kåre er ein tysnesing i hjarta og sjel som har vore godt synleg i lokalmiljøet, framheva ordføraren under overrekkinga.

Myklebust sjølv var glad for at nokon hadde funne på å føreslå han til prisen, og at arbeidet som er lagt ned på dette feltet blir lagt merke til.

– Tusen takk alle saman, sa han i kommunestyresalen.


Siste saker Gå til framsida

Tysnesfest upåverka av nye reglar

Ein ny regel gjer at festivalar må rapportera inn skattepliktige billettar som frivillige får som lønn for arbeidet. Dette rapporterte Dagbladet tidlegare i januar. I mange tilfelle gjer dette at...

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».