SONG SOLO: Onsdag kveld sist veke imponerte Louise Vermedal Lunde med "Vi tenner våre lykter", i Onarheim kyrkje. (Foto: Kristine Næss Thorsen)
SONG SOLO: Onsdag kveld sist veke imponerte Louise Vermedal Lunde med "Vi tenner våre lykter", i Onarheim kyrkje. (Foto: Kristine Næss Thorsen)

Leiar: Imponerande konsert-rekkje i vesle Tysnes

Publisert 15.12.2017 kl. 12.00. Oppdatert 24.12.2017 kl. 21.38.

Julekonsertane står i kø i Tysnes dette året. Sju konsertar har me talt til. Det er ikkje anna enn imponerande i den vesle kommunen vår.

Det er allereie to-tre veker sidan Tysnes kammerkor innleia med førjulskonsert i Tysnes kyrkje. Saman med dirigent Trent Bruner og fleire solistar gav dei oss ei feststund i kyrkja, fortalde publikummar Olav Skjellevik til avisa etterpå. Han var ekstra imponert over dei to unge jentene Elise Sørhus Dalen og Louise Vermedal Lunde for flotte soloinnslag.

Kammerkoret fekk ein også høyra på julekonserten til Onarheim musikklag.

I over 60 år har Onarheim musikklag og Tysnes musikklag gledd folk med korpsmusikk. Julekonsertane til dei to korpsa har ikkje så lange tradisjonar, sjølv om dei er godt innarbeidde over mange år. Begge korpsa har mange faste tilhøyrarar som berre må ha med seg desse konsertane.

På Onarheim kunne ein høyra musikklaget og deira medspelarar laurdag ettermiddag. I avisa denne veka vert mellom anna dei to unge jentene, Jannike Berge Espevik og Camilla Matre Rosseland, framheva for både vågemot og dugleik, med mellom anna «Glade jul» og «Home for Christmas».

Tysnes musikklag sin julekonsert kan ein høyra i Tysnes kyrkje komande laurdag. Som vanleg byr dei på eit variert program, med solistar frå eigne rekkjer og songarar og musikantar utanom korpset. Ekstra populært er det nok at Tysnes barnekor skal opptre med juletonar.

Dei siste par åra har me også fått oppleva julekonsertar med tilreisande og godt kjende artistar. Vidar Johnsen reiser nesten landet rundt med sin julekonsert-turné. I går kveld kunne ein høyra han i Onarheim kyrkje, som i fjor. På Mandelhuset kunne ein laurdag oppleva julekonsert med stavangerdama Inger Lise Hope, med Tysnes-røter. Ho opptrådde på Mandelhuset også i fjor.

Godt innarbeidd er også Uggdal skule sin førjulskonsert i Uggdal kyrkje. Den er alltid svært populær og samlar mykje folk. I år går denne konserten av stabelen komande tysdag.

Nytt på julefronten i år er kulturkyrkjekonserten med lokale artistar frå heile Tysnes. I fjor fekk me oppleva ei liknande tilskiping om hausten. Det er eit flott og samlande prosjekt frå song- og musikklivet.

Me vil gje honnør for det store mangfaldet av julekonsertar. Det speglar det rike kulturlivet på Tysnes. Spørsmålet er likevel om det er publikum nok til sju konsertar på nokre få hektiske førjulsveker.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Flesk eller berre valflesk?

Arbeidarpartiet ynskjer å nytta pengar til sykkelveg mellom Våge og Uggdal. Flott det! Eg er også einig i at dette er ei viktig sak. Det at born og vaksne skal kunna sykla trygt og sikkert mellom bygdene våre er viktig. Både veg og sykkelforhold er svært dårleg der, som så mange andre stadar i kommunen. Men til AP sitt utspel; kor høgt opp på lista skal dette prioriterast? Er det flesk eller...

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...