VINNARANE: (Frå venstre) Malin Nerhus, Ingeborg Eide og Madelene Hauge viser fram informasjonsplakatane med kvinner som har erfaring med abortforbod og uttrygg abort. (Foto: Ragni Hestad)
VINNARANE: (Frå venstre) Malin Nerhus, Ingeborg Eide og Madelene Hauge viser fram informasjonsplakatane med kvinner som har erfaring med abortforbod og uttrygg abort. (Foto: Ragni Hestad)

Vann skulepris frå Leger uten grenser

Ingeborg Eide, Malin Nerhus og Madelene Hauge frå Hatlestrand oppvekstsenter blei fylkesvinnarar ved å synleggjera den gløymde krisa om at titusenar av kvinner døyr av utrygg abort.
Publisert 17.12.2017 kl. 06.00.

– Me melde me oss på fordi det høyrdest ut som eit viktig og bra prosjekt, forklarar Ragni Hestad, lærar ved Hatlestrand oppvekstsenter.

Et Grenseløst Skoleprosjekt 2017 blei arrangert av Leger uten grenser for å retta søkjeljos på dei gløymde krisane, og framstega som er blitt gjort i år. Elevane frå Hatlestrand har konkurrert om bli prosjektvinnarar med andre skuler i Hordaland.

– Me samla oss ein kveld der elevane valde kva slags krisar dei ville læra meir om, og bestemte korleis dei ville formidla dei, seier Hestad.

– Nokre valde å laga Facebooksider. Andre valde å laga filmar. Jentene som vann lagde ei biletutstilling med bilete av jenter som har teke abort og deira historie. Me valde å senda inn det sistnemde prosjektet fordi me synest det var best, forklarar Hestad.


Jobbar med verdiar

Blant dei gløymde krisane er ifølgje Leger uten grenser at over ein million sør-sudanarar har flykta til Uganda, at 8 millionar menneske har hepatitt i Pakistan, at helsevesenet i Sierra Leone, Guinea og Libera er i krise etter ebolautbrotet, og at det er ein brutal konflikt og helsekrise i Den sentralafrikanske republikk.

– Jentene som laga biletutstilling hadde teke for seg mange historier, og hadde snakka med fleire som jobbar i Leger uten grenser. Den dagen dei hadde utstilling fekk også dei andre elevane vist fram prosjekta sine, forklarar Hestad.Ho og dei andre lærarane er kjempenøgde med korleis elevane jobba.

– Det var lærerikt og viktig. På denne måten har me fått betre innsyn i korleis verda er, seier ho, og fortel at skulen har hatt besøk av ein feltarbeidar medan elevane jobba med prosjekta.

– Kvifor valde dåke å jobba med dette?

– Det handlar om å formidla og jobba med verdiar, og at elevane får augo opp for at verda kanskje ikkje er heilt sånn dei tenkjer at den er. Dessutan har me høyrd om andre skular som har jobba med det same.


I landsfinalen

Elevane som vann er no komne vidare til hovudkonkurransen i skuleprosjektet, og kjempar om å vinna Témoignage-prisen blant ungdommar frå heile landet. Vinnaren vil bli annonsert i midten av desember, og blir bestemt av ein jury som består av redaktør i Natt og Dag, Daniel Ramberg, redaktør i Radio Nova, Eline Hystad og feltarbeidar og humanitærrådgjevar i Leger Uten Grenser, Trygve Thorson.

– Vinnaren blir annonsert i slutten av veka. Me prøver å halda oss rolege, og er kjempenøgde med å koma så langt. Det er mange skular som er med, seier lærar Hestad.

Trygve Thorson, humanitærrådgjevar og feltarbeidar i Leger Uten Grenser, meiner det er tydeleg at heile Hatlestrand oppvekstsenter har jobba grundig med dei gløymde krisane.

– Vinnergruppa har vore veldig kreative i å formidla krisen rundt utrygg abort, og det er helt tydeleg at dei har engasjert seg i saka. Dei var også initiativtakarar til utstillinga skulen arrangerte i samband med prosjektet. Dette har resultert i oppslag i lokalavisa (Kvinnheringen, red.merk), og eit kjempegodt oppmøte på utstillinga, skriv han i ei pressemeldig.

– Me er veldig imponert over kva skulen og vinnergruppa har fått til i prosjektperioda si, skriv Thorson, og fortel at elevane jobba med skuleprosjektet i fag som norsk, samfunnsfag valfag og media- og kommunikasjonsfag.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte...