No er banken på børs

Presis klokka ni ringde Leif Magne Hovland og Dag Sandstå med bjella på Oslo Børs. Styreleiaren og banksjefen stod på balkongen saman med børsdirektør Bente A. Landsnes og fire av dei tilsette i Tysnes Sparebank.
Publisert 18.12.2017 kl. 10.20. Oppdatert kl. 20.13.

Banken er med dette blitt med i Merkur Market, som er ein del av Oslo Børs. Dermed er det lettare for dei med eigenkapitalbevis å kjøpa eller selja eigenkapitalbevis i Tysnes Sparebank.

Styreleiar Leif Magne Hovland syntest det var spesielt å vera i Oslo Børs.

– Eg er audmjuk over å vera her. Skulle kanskje stått med hua i handa, men me har kome oss med åra, og kvifor skulle me ikkje vera her? Dette blir ein fordel for både kundar og tilsette, sa styreformannen rett etter bjelleringinga, som markerte at banken er teken opp på børsen


PÅ BØRSEN: F.v: Gjermund Vik,Dag Sandstå, Leif Magne Hovland og  Karoline Dalen. (Foto: Geir Rommetveit)
PÅ BØRSEN: F.v: Gjermund Vik,Dag Sandstå, Leif Magne Hovland og Karoline Dalen. (Foto: Geir Rommetveit)
Frå bjelleringinga klokka 09 i dag tidleg. (Foto: Geir Rommetveit)
Frå bjelleringinga klokka 09 i dag tidleg. (Foto: Geir Rommetveit)

Siste saker Gå til framsida

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte...