No er banken på børs

Presis klokka ni ringde Leif Magne Hovland og Dag Sandstå med bjella på Oslo Børs. Styreleiaren og banksjefen stod på balkongen saman med børsdirektør Bente A. Landsnes og fire av dei tilsette i Tysnes Sparebank.
Publisert 18.12.2017 kl. 10.20. Oppdatert kl. 20.13.

Banken er med dette blitt med i Merkur Market, som er ein del av Oslo Børs. Dermed er det lettare for dei med eigenkapitalbevis å kjøpa eller selja eigenkapitalbevis i Tysnes Sparebank.

Styreleiar Leif Magne Hovland syntest det var spesielt å vera i Oslo Børs.

– Eg er audmjuk over å vera her. Skulle kanskje stått med hua i handa, men me har kome oss med åra, og kvifor skulle me ikkje vera her? Dette blir ein fordel for både kundar og tilsette, sa styreformannen rett etter bjelleringinga, som markerte at banken er teken opp på børsen


PÅ BØRSEN: F.v: Gjermund Vik,Dag Sandstå, Leif Magne Hovland og  Karoline Dalen. (Foto: Geir Rommetveit)
PÅ BØRSEN: F.v: Gjermund Vik,Dag Sandstå, Leif Magne Hovland og Karoline Dalen. (Foto: Geir Rommetveit)
Frå bjelleringinga klokka 09 i dag tidleg. (Foto: Geir Rommetveit)
Frå bjelleringinga klokka 09 i dag tidleg. (Foto: Geir Rommetveit)

Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...