FRÅ MYRDAL TIL BERLIN: Til sist utgåve av Grüne Woche hadde Nynke van Schaik med seg kvite geitostar og ostar med kumjølk frå eigen kolleksjon. (Arkivfoto)
FRÅ MYRDAL TIL BERLIN: Til sist utgåve av Grüne Woche hadde Nynke van Schaik med seg kvite geitostar og ostar med kumjølk frå eigen kolleksjon. (Arkivfoto)

Til Grüne Woche i januar

Publisert 18.12.2017 kl. 06.00. Oppdatert kl. 19.46.

Myrdal Gard er ei av fem bedrifter frå Hordaland som er valt ut til å representera fylket sitt og Fjord Norge på den store landbruks- og matmessa Internationale Grüne Woche i Berlin i januar.

Nynke van Schaik og ostane hennar var på det gigantiske matarrangementet for fyrste gong i januar i år. Då var også Torstein Hatlevik og Haaheim Gaard med. Du kan lesa saka her.

Internasjonale Grüne Woche 2018 vert arrangert mellom 19. og 28. januar. Totalt deltek over 1.600 utstillarar, med over 100.000 produkt frå heile verda.

Det er venta rundt 450.000 besøkande.


Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...