ALT I ORDEN: Svein Gunnar Vintertun frå Statens vegvesen i Odda vinkar inn bilar på kontrollen på Tysnes tysdag. – Alt i orden, køyr vidare, seier han til Amund Dalland.
ALT I ORDEN: Svein Gunnar Vintertun frå Statens vegvesen i Odda vinkar inn bilar på kontrollen på Tysnes tysdag. – Alt i orden, køyr vidare, seier han til Amund Dalland.

Trafikk-kontroll i Dallandsbrekka

Tre fekk beltegebyr på 1.500 kroner kvar, og to bileigarar fekk begjæring om avskilting.
Publisert 19.12.2017 kl. 15.06.

Det var førebels resultat då «Tysnes» var innom Statens vegvesen sin kontroll på Tysnes tysdag. Kontrollen var ikkje heilt avslutta då avisa snakka med kontrollørane i Dallandsbrekka i to-tre tida.

– Dei to som fekk begjæring om avskilting ordna opp for seg på plassen via mobiltelefon. Dermed fekk dei køyra vidare etterpå, fortel inspektør Sverre Våge frå Statens vegvesen si avdeling i Odda.

Frå ein laser i vegkanten sjekkar inspektøren skiltet på forbipasserande bilar. Berre på sekundar sjekkar dei om alt er i orden med årsavgift, omregistrering, EU-kontroll og forsikring.

Dei som har alt i orden blir vinka vidare etter at ein av kontrollørane har sjekka om bilbeltet er på plass.

Tidlegare tysdag hadde dei kontroll i Uggdal.

– Når me er ferdige her, dreg me tilbake til Odda. Med jamne mellomrom prøver me å ta turen rundt i distriktet, seier Sverre Våge.

Dei tre som så langt tysdag ikkje hadde bilbeltet på plass, må betala 1.500 kroner kvar i gebyr til statskassen. Ein av dei to andre som vart stogga, hadde ikkje betalt årsavgifta, den andre hadde uteståande omregistreringsavgift.

I tillegg skreiv inspektørane ut nokre kontrollsetlar for manglande ljos.

– Sjekk ljos og dekk, er oppmodinga frå Sverre Våge til folk på Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...