ALT I ORDEN: Svein Gunnar Vintertun frå Statens vegvesen i Odda vinkar inn bilar på kontrollen på Tysnes tysdag. – Alt i orden, køyr vidare, seier han til Amund Dalland.
ALT I ORDEN: Svein Gunnar Vintertun frå Statens vegvesen i Odda vinkar inn bilar på kontrollen på Tysnes tysdag. – Alt i orden, køyr vidare, seier han til Amund Dalland.

Trafikk-kontroll i Dallandsbrekka

Tre fekk beltegebyr på 1.500 kroner kvar, og to bileigarar fekk begjæring om avskilting.
Publisert 19.12.2017 kl. 15.06.

Det var førebels resultat då «Tysnes» var innom Statens vegvesen sin kontroll på Tysnes tysdag. Kontrollen var ikkje heilt avslutta då avisa snakka med kontrollørane i Dallandsbrekka i to-tre tida.

– Dei to som fekk begjæring om avskilting ordna opp for seg på plassen via mobiltelefon. Dermed fekk dei køyra vidare etterpå, fortel inspektør Sverre Våge frå Statens vegvesen si avdeling i Odda.

Frå ein laser i vegkanten sjekkar inspektøren skiltet på forbipasserande bilar. Berre på sekundar sjekkar dei om alt er i orden med årsavgift, omregistrering, EU-kontroll og forsikring.

Dei som har alt i orden blir vinka vidare etter at ein av kontrollørane har sjekka om bilbeltet er på plass.

Tidlegare tysdag hadde dei kontroll i Uggdal.

– Når me er ferdige her, dreg me tilbake til Odda. Med jamne mellomrom prøver me å ta turen rundt i distriktet, seier Sverre Våge.

Dei tre som så langt tysdag ikkje hadde bilbeltet på plass, må betala 1.500 kroner kvar i gebyr til statskassen. Ein av dei to andre som vart stogga, hadde ikkje betalt årsavgifta, den andre hadde uteståande omregistreringsavgift.

I tillegg skreiv inspektørane ut nokre kontrollsetlar for manglande ljos.

– Sjekk ljos og dekk, er oppmodinga frå Sverre Våge til folk på Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

Skal arrangera opplæringsjakt på Tysnes

Tysnes Jakt- og Fiskelag skal til helga arrangera opplæringsjakt.– Me er så heldige at me har fått tak i opplæringsterreng her på øya, og me er også så heldige at me skal arrangera opplæringsjakt i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund, fortel leiar i Tysnes Jakt- og Fiskelag, Bjarte Erstad.Fredag kveld er sett av til informasjon. Sjølve jakta vil føregå laurdag og søndag. Det...