OMKOM: Lensmann Lorentz Lunde ventar på den endelege obduksjonsrapporten, men noko har sannsynlegvis tilstøytt mannen før bilen trefte tunnelveggen. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
OMKOM: Lensmann Lorentz Lunde ventar på den endelege obduksjonsrapporten, men noko har sannsynlegvis tilstøytt mannen før bilen trefte tunnelveggen. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Dødsulukka ved Lukksund: medisinsk årsak

Ein førebels rapport viser at mannen som omkom i Stussvikhovdatunnelen døydde av medisinske årsaker.
Publisert 19.12.2017 kl. 13.48. Oppdatert kl. 13.56.

Ulukka skjedde natt til 27. november. Ein ung mann køyrde inn i tunnelveggen. Helsepersonell gjorde gjennopplivingsforsøk, men 23-åringen døydde på staden.

– Den førebelse obduksjonsrapporten viser at det truleg er ei medisinsk årsak til ulukka, fortel Lorentz Lunde, lensmann i Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt.

Obduksjonen blei gjennomført ved Gades institutt i Bergen, og det tar nokre veker før den endeleg obduksjonsrapporten kjem.

Kvinnheringen melde først om resultatet frå den førebelse rapporten.


Ulukka

– Det var små materielle skadar på bilen. Normalt skulle ikkje desse kunna medføra så alvorleg skade på person, seier Lunde.

Meldinga om ulukka kom inn klokka 03.22 på natta. Då hadde ein annan bilist kome til ulukkesstaden og varsla naudetatane.

Lensmann Lunde omtalte tidlegare ulukka som litt uforklarleg, då bilen hadde hatt låg fart, det var ikkje bremsespor og heller ikkje glatt på staden.

No ser det ut til at noko medisinsk var årsak til ulukka.


Tunnelarbeidar

Det var 23 år gamle Martin Opheim Hansen frå Odda som omkom i tunnelen.

Hansen var brannvakt i Stussvikhovdatunnelen då ulukka skjedde, og hadde i oppgåve å køyra fram og tilbake i tunnelen.

Meldinga om at det sannsynlegvis er ei medisinsk årsak har blitt formidla vidare til familien til den omkomne.


Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...