OMKOM: Lensmann Lorentz Lunde ventar på den endelege obduksjonsrapporten, men noko har sannsynlegvis tilstøytt mannen før bilen trefte tunnelveggen. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
OMKOM: Lensmann Lorentz Lunde ventar på den endelege obduksjonsrapporten, men noko har sannsynlegvis tilstøytt mannen før bilen trefte tunnelveggen. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Dødsulukka ved Lukksund: medisinsk årsak

Ein førebels rapport viser at mannen som omkom i Stussvikhovdatunnelen døydde av medisinske årsaker.
Publisert 19.12.2017 kl. 13.48. Oppdatert kl. 13.56.

Ulukka skjedde natt til 27. november. Ein ung mann køyrde inn i tunnelveggen. Helsepersonell gjorde gjennopplivingsforsøk, men 23-åringen døydde på staden.

– Den førebelse obduksjonsrapporten viser at det truleg er ei medisinsk årsak til ulukka, fortel Lorentz Lunde, lensmann i Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt.

Obduksjonen blei gjennomført ved Gades institutt i Bergen, og det tar nokre veker før den endeleg obduksjonsrapporten kjem.

Kvinnheringen melde først om resultatet frå den førebelse rapporten.


Ulukka

– Det var små materielle skadar på bilen. Normalt skulle ikkje desse kunna medføra så alvorleg skade på person, seier Lunde.

Meldinga om ulukka kom inn klokka 03.22 på natta. Då hadde ein annan bilist kome til ulukkesstaden og varsla naudetatane.

Lensmann Lunde omtalte tidlegare ulukka som litt uforklarleg, då bilen hadde hatt låg fart, det var ikkje bremsespor og heller ikkje glatt på staden.

No ser det ut til at noko medisinsk var årsak til ulukka.


Tunnelarbeidar

Det var 23 år gamle Martin Opheim Hansen frå Odda som omkom i tunnelen.

Hansen var brannvakt i Stussvikhovdatunnelen då ulukka skjedde, og hadde i oppgåve å køyra fram og tilbake i tunnelen.

Meldinga om at det sannsynlegvis er ei medisinsk årsak har blitt formidla vidare til familien til den omkomne.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...