MARKNADSFØRING: Personalkonsulent Tonje Aakre i Tysnes kommune, og tysnesing og marknadssjef i Advantec, Sigmund Hovland, var på plass på Sunnhordlandstreffet i håp om å rekruttera nye medarbeidarar. (Foto: Linn Therese Vinje, Samarbeidsrådet)
MARKNADSFØRING: Personalkonsulent Tonje Aakre i Tysnes kommune, og tysnesing og marknadssjef i Advantec, Sigmund Hovland, var på plass på Sunnhordlandstreffet i håp om å rekruttera nye medarbeidarar. (Foto: Linn Therese Vinje, Samarbeidsrådet)

Vil ha dei unge heim igjen

Tysnes kommune stilte kvinnesterke på Sunnhordlandstreffet, med mål om å få tak i ung og attraktiv arbeidskraft.
Publisert 21.12.2017 kl. 12.00.

Og for å fortelja kor godt det er å bu på Tysnes, med arbeidsplassane som finst der. Og kor lett det er å pendla til nabokommunane for arbeid. Som han gjer, ein av dei som står på stand bord i bord med Tysnes-delegasjonen.

– Etter mange år i Stavanger og på Stord flytta eg tilbake til Tysnes for fem år sidan, der eg no bur like ved ferjekaien på Hodnanes og pendlar til arbeidet på Advantec på Stord. Tidlegare har eg jobba for Aker Stord og Wärtsilä, med utfordrande oppdrag både i Rio de Janeiro og Singapore. For tida vinn bedrifta eg representerer her dei fleste oppdrag internasjonalt, mange i Vest Afrika siste tida, seier marknadssjef Sigmund Hovland.


Reiselyst

Det den erfarne fortel, går rett heim hos unge Louise Jacobsen frå Sveio.

– Eg likar svært godt å reisa, og det å måtta farta verda rundt på oppdrag er berre positivt. I alle fall for ein periode. Så det Sigmund fortel er i grunnen midt i blinken for meg, som har bachelor som elkraftingeniør og held på med ein master i systemleiing og industriell økonomi ved høgskulen på Kongsberg. Men eg vil heim til Sunnhordland når eg er ferdig med utdanninga, seier Louise, og får overrekt visittkort med nødvendig kontaktinfo frå marknadssjefen i Advantec, med base på Eldøyane på Stord der det er kring 130 tilsette ved hovudkontoret til selskapet som no er ein del av gigantkonsernet Baker Hughes.

– Me er stadig på jakt etter nye folk, og har tilsett fleire etter besøk på treff som dette. Spennande med kvinner som utdannar seg til ingeniørar, det er ikkje så alt for mange av dei sjølv om det kjem fleire til, kommenterer Sigmund Hovland.


Viser seg fram

Louise frå Mølstrevåg i Sveio er på Sunnhordladstreffet for første gong, lokka med av slektningen Caroline Jacobsen. Caroline studerer marknadsføring og salsleiing i Bergen, og er ferdig med denne utdanninga til våren. Dei gjev seg god tid ved standen til Tysnes kommune, og ein prat med personalkonsulent Tonje Aakre og varaordførar Kristin T. Gjerstad Kleppe.

– Me er her for å fortelja om Tysnes, både som ein god plass å busetja seg, og ein kommune med attraktive arbeidsplassar. Nett no har me fire ledige stillingar i kommunen, tre av dei i barnehage, og ein omsorg- og helsefagarbeidar. Når Kristin og resten av dei folkevalde no har vedteke budsjettet for neste år, veit me det kjem ei heil stilling innan vatn og avløp, og ei for leiing av reinhaldstenestene, seier Tonje.

– Det er viktig for kommunen å visa seg fram på ein stad som dette, med så mange unge under utdanning som kjem og viser interesse for det som skjer både i vår kommune og elles i Sunnhordland. Her er mange spennande arbeidsplassar, men eg saknar innslag av lokale bedrifter frå Tysnes her i kveld, utdjupar Kristin.


Nettverk

Det store mangfaldet på arbeidsmarknaden, med ingeniørkunst i verdsklasse, med barnehagar, skular, høgskule og sjukehus, med utvikling av grøn energi, og ei rekkje andre utfordrande jobbar, var noko av det Stord-ordførar Gaute Epland, med djupe slektsrøter på Tysnes, trekte fram då han ønskte velkomen. 22 bedrifter og kommunar hadde stand på Sunnhordlandstreffet på Sjøhuset på Leirvik måndag kveld, 65 hadde meldt seg på som deltakarar og tok seg god tid til å prata og knyta kontaktar.

– For tida er det meldt om 60 ledige jobbar i Sunnhordland, men me veit at så mange som seks av ti jobbar aldri blir lyste ut offentleg. Difor er det så viktig å skaffa seg kontaktar og byggja nettverk, understreka Epland.

Tysnesfest var på plass med dagleg leiar Øystein Vaage og kontorleiar Maria Avalos-Rønneseth, og det blei lodda ut eit festivalpass som Sigurd Moss var så heldig å vinna. Festivalpass til Festidalen i Kvinnherad gjekk til Elin Kristiansen, og Eline Kolbjørnsen stakk av med festivalpasset til 100 dagar på Stord.


VISTE GODT IGJEN: Tysnesfest var på plass, med dagleg leiar Øystein Vaage og kontorleiar Maria Avalos-Rønneseth, personalkonsulent Tonje Aakre og varaordførar Kristin T. Gjerstad Kleppe stilte for Tysnes kommune. (Foto: Lars Mæland)
VISTE GODT IGJEN: Tysnesfest var på plass, med dagleg leiar Øystein Vaage og kontorleiar Maria Avalos-Rønneseth, personalkonsulent Tonje Aakre og varaordførar Kristin T. Gjerstad Kleppe stilte for Tysnes kommune. (Foto: Lars Mæland)
VISTE INTERESSE: Caroline Jacobsen (f.v.) og Louise Jacobsen var blant dei mange som tok kontakt med personalkonsulent Tonje Aakre på treffet på Stord. (Foto: Lars Mæland)
VISTE INTERESSE: Caroline Jacobsen (f.v.) og Louise Jacobsen var blant dei mange som tok kontakt med personalkonsulent Tonje Aakre på treffet på Stord. (Foto: Lars Mæland)

Siste saker Gå til framsida

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte...