BJELLEKLANG OG JUL: Styreleiar Leif Magne Hovland syntest det var stas å få banken på børs no før jul og før han sluttar av som styreleiar.
BJELLEKLANG OG JUL: Styreleiar Leif Magne Hovland syntest det var stas å få banken på børs no før jul og før han sluttar av som styreleiar.

Banken er limet i lokalsamfunnet vårt

Leif Magne Hovland (65) har vore med i styret i Tysnes Sparebank i snart tjue år, dei siste ti åra som styreleiar. Han hadde sett fram til å få banken på børs.
Publisert 22.12.2017 kl. 06.00.

– Eg var nok litt audmjuk då eg stod i døra inn til Oslo Børs. Men me skal jo ikkje stå her med lua i handa. Tysnes Sparebank har kome seg med åra, og kvifor ikkje vera her?

– Men kvifor vera her?

– Eg er einig med banksjefen i at det er viktig at dei som er interesserte i å investera i banken vår bør ha lett tilgang til både å selja og kjøpa eigenkapitalbevis. Men framleis er det svært viktig at banken er lokal og med lokale eigarar og.


Samfunnsengasjert

Leif Magne Hovland har ikkje økonomiutdanning, og likevel er han styreleiar i bank på børs.

– Kva har fått deg til å halda ut som styreleiar og styremedlem i nær tjue år?

– Samfunnsengasjementet! Det har helst godt bra, sjølv om eg eigentleg er båtbyggjar. Eg jobba ved Mjellem & Karlsen i Bergen, men var ikkje nokon bymann. Når det då var ein gard heime som eg kunne ta over, var ikkje valet så vanskeleg, seier bonden.

– Kva er det som har drive deg?

– Eg er interessert i samfunnsutvikling. Og skal me utvikla lokalsamfunnet, er lokalbanken svært viktig. Den er limet i vårt lokalsamfunn. Når ikkje dei store bankane eller regionbank stiller opp, er det oftast lokalbanken som er utvegen. Men me skal ha låg risiko og ikkje spekulera med andre sine sparepengar.


Lån sjølv

Då Leif Magne Hovland skulle byggja ut på garden, fekk han lån i Tysnes Sparebank.

– Ja, det vart berginga den gongen. Og det var før eg sjølv kom inn i styret. Ein skulle kanskje tru at Landbruksbanken var det naturlege valet, men mine planar samsvarte ikkje med deira kriterie, seier bonden som driv med kjøt- og mjølkeproduksjon.


Amerikapengar

Då Leif Magne Hovland kom inn i styret, var enno norskamerikanarar viktige for banken.

– Den gongen levde enno ein del av dei som hadde nær tilknyting til Tysnes og banken. No er det heller få i Amerika som har eigarinteresser i Tysnes Sparebank. Medverkande har det også vore at det er kome strenge restriksjonar for amerikanarar når det gjeld å ha kapitalinteresser utanlands.


Må slutta

Ingen kan ha tillitsverv i bank lenger enn tjue år. Det betyr at Leif Magne Hovland må gi frå seg leiarvervet ved valet i mars.

– Det er nok sunt at eg ikkje kan sitja lenger. Eg må vedgå at eg av og til i seinare tider har merka at eg helst vil ha det som det har vore. Då er det nok på tide at andre får ta over, seier den sekstifem år gamle leiaren.


Ny leiar

Mannen som ringde med børsklokka denne veka har klåre tankar om kva krav som i mars bør stillast til ny styreleiar i Tysnes Sparebank.

– Samfunnsengasjementet må liggja i botn. Ho eller han må sjå at banken er svært viktig i utviklinga av lokalsamfunnet. Styreleiaren treng ikkje vera bankkyndig, men må jo forstå økonomi. Som styreleiar har eg forresten ikkje hatt meir makt enn dei andre i styret. Men det er klart at styreleiaren samarbeider tettare med banksjefen, og slik har eg hatt det fint med dei tre banksjefane eg har vore saman med, smiler Leif Magne Hovland, der han står fornøgd ved det store juletreet i Oslo Børs.


Siste saker Gå til framsida

Hugs å stilla klokka

Natt til søndag (klokka 02.00) skal klokka stillast ein time fram. Då går me over til sommartid, og det blir ljosare kveldar. Sommartida varar fram til 28. oktober. Me stiller klokka to gonger i året, og for dei som plar bli usikre på kva veg ein skal stilla den, er ein god hugseregel at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar.

Berre må til Tysnes i påska

Det gamle huset på Høviskeland blir fullt kvar påske. Aasta Tufteland Kroken (58) og Rune Kroken (57) tek då imot fem born, tre svigerborn og fem barneborn som har mange påsketradisjonar på Tysnes.

Pernilla med påskemaraton

Mange ser fram til å kunna slappa av i påsken. Pernilla Eugenie Epland (27) startar med å springa 21.097,5 meter i Nederland på palmesundag.

Tore Hodneland i Jazzintro-duell

Gitaristen frå Tysnes deltek laurdag i Jazzintro 2018, saman med bandet Relling.Under Vossa Jazz skal dei i duell mot bandet Kjemilie, og eit av desse to banda går vidare til finalen på Moldejazz for å kjempa om tittelen Årets unge jazzmusikere. Tittelen gjev ein lanseringspakke frå Norsk jazzforum og Gramo-stipend på 150.000 kroner. Kvartetten Relling, der Hodneland speler, har...