GOD JUL: Med dette koselege biletet av Sindre Skorpen (9) som hjelper storesøster Celine Skorpen (21) med å pynta til jul, vil me ynskja alle lesarane våre ei riktig god jul!
GOD JUL: Med dette koselege biletet av Sindre Skorpen (9) som hjelper storesøster Celine Skorpen (21) med å pynta til jul, vil me ynskja alle lesarane våre ei riktig god jul!

Leiar: God jul til alle!

Publisert 24.12.2017 kl. 09.00.

Sola har nådd sitt lågaste punkt når juleavisa no kan lesast. Me har passert vintersolkverv. For kvar dag som går vert dagane lengre og lengre, fram mot våren og sommaren med lange og ljose kveldar.

Ljoset er også viktig i den mørke årstida. Me tenner ljos for å skapa ei fin og god stemning, ute og inne. I heimen og i kyrkja.

No kan julefreden senka seg over Tysnes. Ei travel førjulstid er over. Ei tid der folk har stått på frå tidlege morgonar til seine kveldar med alt ein MÅ gjera før jul. Det er av og til ikkje grenser for kva me bør få gjort før den store julehelga.

Kanskje bør me av og til tenkja over kor mykje me kavar i denne førsjulstida, og ta oss tid til å kvila litt meir, og nyta stundene.

I Tysnes er det sterke tradisjonar knytt til jula, både til førebuingane, matlaging og julemarkeringar. Tradisjonsrike julekonsertar og dei andre førjulsarrangementa, som det i år har vore ekstra mange av, er eit fint avbrekk i kvardagen der ein kan lena seg tilbake for å nyta stundene.

For mange er kyrkja ein viktig plass i jula. Kyrkjebenkene plar vera fullsette når prestane snakkar om julebodskapen på julaftan. Det er ein fin tradisjon at folk set av tid til å delta.

Me håpar også at du set av litt ekstra tid til lesing, og nyt nokre stunder med «Tysnes». Tradisjonen tru har me prøvt å laga ei ekstra stor og fyldig juleavis, med variert stoff for liten og stor. Me håpar det fell i smak, anten du les avisa som papiravis, eller om du er digital brukar og les avisa som e-avis. Som fast abonnent på papiravisa kan du lesa «Tysnes» både på papir og på nett.

Me ynskjer alle våre lesarar ei GOD JUL!

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.