GOD JUL: Med dette koselege biletet av Sindre Skorpen (9) som hjelper storesøster Celine Skorpen (21) med å pynta til jul, vil me ynskja alle lesarane våre ei riktig god jul!
GOD JUL: Med dette koselege biletet av Sindre Skorpen (9) som hjelper storesøster Celine Skorpen (21) med å pynta til jul, vil me ynskja alle lesarane våre ei riktig god jul!

Leiar: God jul til alle!

Publisert 24.12.2017 kl. 09.00.

Sola har nådd sitt lågaste punkt når juleavisa no kan lesast. Me har passert vintersolkverv. For kvar dag som går vert dagane lengre og lengre, fram mot våren og sommaren med lange og ljose kveldar.

Ljoset er også viktig i den mørke årstida. Me tenner ljos for å skapa ei fin og god stemning, ute og inne. I heimen og i kyrkja.

No kan julefreden senka seg over Tysnes. Ei travel førjulstid er over. Ei tid der folk har stått på frå tidlege morgonar til seine kveldar med alt ein MÅ gjera før jul. Det er av og til ikkje grenser for kva me bør få gjort før den store julehelga.

Kanskje bør me av og til tenkja over kor mykje me kavar i denne førsjulstida, og ta oss tid til å kvila litt meir, og nyta stundene.

I Tysnes er det sterke tradisjonar knytt til jula, både til førebuingane, matlaging og julemarkeringar. Tradisjonsrike julekonsertar og dei andre førjulsarrangementa, som det i år har vore ekstra mange av, er eit fint avbrekk i kvardagen der ein kan lena seg tilbake for å nyta stundene.

For mange er kyrkja ein viktig plass i jula. Kyrkjebenkene plar vera fullsette når prestane snakkar om julebodskapen på julaftan. Det er ein fin tradisjon at folk set av tid til å delta.

Me håpar også at du set av litt ekstra tid til lesing, og nyt nokre stunder med «Tysnes». Tradisjonen tru har me prøvt å laga ei ekstra stor og fyldig juleavis, med variert stoff for liten og stor. Me håpar det fell i smak, anten du les avisa som papiravis, eller om du er digital brukar og les avisa som e-avis. Som fast abonnent på papiravisa kan du lesa «Tysnes» både på papir og på nett.

Me ynskjer alle våre lesarar ei GOD JUL!

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Uver stoppa både Hodnanes-ferja og Våge-ferja

Ferjesambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo var innstilt på grunn av verforholda fredag kveld, frå i 21-tida til 21.40. Norled melde om innstilt rute klokka 20.53. Klokka 21.35 melde selskapet at ferja kjem i gang att klokka 21.40.Klokka 21.05 melde FosenNamsos Sjø at MF «Selbjørnsfjord» har kansellert avgangane klokka 21.05 frå Halhjem og 22.15 frå Våge på grunn av verforholda.

Debatt: – Det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes

Eg har hatt eit «nært» forhold til det å driva eit idrettslag der dugnad var hovudinntektskjelda. Då eg var leiar i Njardar på 80- og 90-talet, hadde me problem med å finansiera den daglege drifta. Me starta «Mimrefesten». Den var i januar, og gav oss pengar til å melda på lag. Me fekk og eit «eventyr» med Brann-kampar på 90-talet, som gav gode økonomiske resultat. Me hadde åtte-ti...