LEIKA MED DYRA: Lars Even med ungdomsbavianane på hovudet. (Foto: Lars Eve Stue)
LEIKA MED DYRA: Lars Even med ungdomsbavianane på hovudet. (Foto: Lars Eve Stue)

Mata ville dyr og lurte gepardar

Lars Even Stue er tilbake etter utvekslingsreisa til Namibia.
Publisert 27.12.2017 kl. 13.44. Oppdatert kl. 16.26.

– Det var endå kjekkare enn venta, bryt Lars Even Stue ut, når han kjem innom kontorlokala til «Tysnes», for å fortelja om den noko uvanlege reisa si.

Lokalavisa har tidlegare skrive at han frå slutten av oktober til slutten av november var i Namibia, for å jobba på gard for ville dyr gjennom utvekslingsorganisasjonen Atlantis.

– Eg klarar ikkje heilt å bestemma meg for kva som var det mest spanande på turen, seier han.

– Eit av dei beste augeblikka må vera då me mata ville dyr, som var inngjerd utanfor garden. Då fekk me køyra i bushen og sjå bavianar, leopardar, villhundar, innsekt og fuglar. I tillegg fekk me mata strutsar, fortel Lars Even.


Delt i grupper

Han landa i hovudstaden Windhoek, og overnatta på eit herberge før han dagen etter blei henta av nokre frå Atlantis.

– Eg og eit par andre vart plukka opp i buss, og køyrt til farmen der me skulle jobba. Me vart litt forseinka, så me fekk mat og vita kva me skulle gjera på garden, før me gjekk og la oss, seier Lars Even.

Dagen etter fekk dei omvising på garden, blei fortalt historier om alle dyra og fekk generell kunnskap om farmen.

Opplegget var at alle friviljuge blei delt inn i fem grupper, og hadde ansvar for ulike dyr.

– Eg blei plassert i det me kalla uglegruppa. Me hadde ansvar for ei ugle, ein babybavian, ei gribbe, ein marikatt, mongooes, nokre kattar, rotter og høner, forklarar Lars Even.

I gruppa bytta dei på kven som gjorde kva. Ein dag hadde dei ansvar for å laga mat, ein annen dag skulle dei rydda og vaska buret til dyra, deretter skulle dei gå tur med dei, gardsarbeid var lagt til ein dag, og nokre dagar skulle ein berre vera med dyra.


Fanga ugla

– Kva var det best spanande?

– Det var då ugla hadde kome seg inn på området der fem ungdomsgepardar var inngjerda, og hadde sett seg i eit tre.

– For å få ugla ut, distraherte me gepardane ved å gje dei kjøt, og stod på eit bord for å fanga ugla, og henta den ned frå treet.

Ein annan dag høyrde dei brøl frå ein vill gepard inne på farmen.

– Men den blei aldri funnen, seier Lars Even, og forklarar at han aldri oppfatta at det oppstod farlege situasjonar på farmen.

På det meste var dei 40 friviljuge. Dei fyrste vekene Lars Even var på garden, blei han mest kjend med dei som kom dit samtidig som han. Men då han drog heim til Noreg etter ein månad, kjende han heile farmen.

– Av dei 40 friviljuge, var me seks som ikkje kunne tysk. Me var norske, svenske og engelske, og blei kalla the international squad, sidan me ofte var saman og til dømes åt lønsj, seier Lars Even.


– Vil reisa meir

Lars Even legg ikkje skjul på at reisa har gitt meirsmak. Han vil gjerne reisa meir i løpet av vårhalvåret 2018, men veit førebels ikkje heilt kor.

– Eg har sett litt på Sør-Amerika, men det er dyrt, så eg må jobba litt fyrst, seier han.

– Blir det jobbing på gard då også?

– Eg fekk ikkje sett så mykje av Namibia, så har lyst å dra på backpacking neste gong.
VILLE IKKJE GÅ: Lars Even er på tur med hunden Rollo som ikkje ville gå lengre. (Foto: Lars Even Stue)
VILLE IKKJE GÅ: Lars Even er på tur med hunden Rollo som ikkje ville gå lengre. (Foto: Lars Even Stue)
NY DAG: Løva Gjerdestreif i soloppgang. (Foto: Lars Even Stue)
NY DAG: Løva Gjerdestreif i soloppgang. (Foto: Lars Even Stue)

BLEI KJEND: Fotballkamp mellom dei friviljuge og dei lokale gutane på farmen. (Foto: Lars Even Stue)
BLEI KJEND: Fotballkamp mellom dei friviljuge og dei lokale gutane på farmen. (Foto: Lars Even Stue)
BLEI MATA: Dei friviljuge på farmen matar strutsen (Foto: Lars Even Stue).
BLEI MATA: Dei friviljuge på farmen matar strutsen (Foto: Lars Even Stue).
LANDKRABBE: Skjelpadde som lever på land. (Foto: Lars Even Stue)
LANDKRABBE: Skjelpadde som lever på land. (Foto: Lars Even Stue)
UTAN MOR: Geita Rokko blei teke vare på av dei friviljuge då mora døydde under fødselen. (Foto: Lars Even Stue).
UTAN MOR: Geita Rokko blei teke vare på av dei friviljuge då mora døydde under fødselen. (Foto: Lars Even Stue).

Siste saker Gå til framsida

Rykkjer opp!

Etter mykje om og men er A-laget endeleg klare for 6. divisjon.

Debatt: Kor mykje skal me finna oss i?

Eg var ikkje tilstades på «ferjemøtet» i Tysneshallen, men ut frå kommentarar på nett, og i «Tysnes», verkar det ikkje som noko «positivt» møte.At fylkesordføraren kallar hhv. ordførarane i Tysnes, Austevoll og Kvinnherad for «kanaljar frå kysten», seier vel ein del om haldninga fylkeskommunen/fylkesordføraren har til oss, og treng vel ikkje kommentarar ut over det. Kåre, Morten...