GÅVMILDE TYSNESINGAR: Her tel Linda Lilleheie Trana (t.h) opp bøssene frå Onarheim, 22. oktober i haust. (Arkivfoto)
GÅVMILDE TYSNESINGAR: Her tel Linda Lilleheie Trana (t.h) opp bøssene frå Onarheim, 22. oktober i haust. (Arkivfoto)

183.406 frå Tysnes til TV-aksjonen

Det endelege resultatet frå TV-aksjonen er no klart.
Publisert 28.12.2017 kl. 10.04. Oppdatert kl. 14.40.

Sluttresultatet frå Tysnes vart kr. 183.406,-. I heile landet vart det samla inn vel 243 millionar kroner.

– Dette er heilt fantastisk. Med desse pengene skal me hjelpa rundt ein halv million born som lir under krig og konfliktar. Eg er så takknemleg, seier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.

Med 183.406 kom Tysnes på 89. plass av 427 kommunar. I gjennomsnitt gav tysnesingane kroner 64,42 pr. innbyggjar. Landsgjennomsnittet er på kr 45,66.

Tysnes kom på 9. plass blant dei 33 kommunane i Hordaland.

Morgonen etter TV-aksjonssendinga på NRK var innsamla sum 223 millionar. I tida etter har det kome inn endå meir penger, mellom anna frå skuleløp og andre aktivitetar.

– Me har jobba iherdig med oppteljing og registrering av bidrag, og er strålande nøgde med dette overveldande resultatet, fortel aksjonsleiar Vibecke Østby. Både privatpersoner, næringsliv, foreiningar og skular har halde fram med å gje sjølv om aksjonen er over. Det viser eit genuint engasjement for saka, seier ho.

Gjennom årets TV-aksjon får endå fleire born den skulegangen dei har rett på.


Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...