I UVISSE: Bjarte Høvik og Monica Helland Høvik fekk beskjeden om at huset deira  må rivast dersom E39 vert lagt gjennom Flatråker. (Foto: Camilla Korsnes)
I UVISSE: Bjarte Høvik og Monica Helland Høvik fekk beskjeden om at huset deira må rivast dersom E39 vert lagt gjennom Flatråker. (Foto: Camilla Korsnes)

I året som gjekk

Tida går snart, og om berre få dagar helsar me eit nytt år velkommen.
Publisert 31.12.2017 kl. 15.00.

Mykje har skjedd på Tysnes det siste året. Det nye omsorgssenteret stod endeleg ferdig, sentrumsplanen for Våge vart godkjent, og Onarheim har fått nytt senter med både bustader, butikk og treningssenter.

Veg, ferje og busstilbod engasjerer, og pregar nyheitsbiletet også i år. Men kva anna har skjedd i 2017? Her får du ei oppsummering.


Januar

Året starta med stort engasjement for E39. Allereie i fyrste utgåva av «Tysens», kunne ein lesa om Bjarte og Monica Helland Høvik, som fekk den fortvilande beskjeden om at huset deira måtte rivast dersom det vert sørleg kryssing av Langenuen. Seinare same månaden gjekk kommunestyret i Tysnes samrøystes inn for at alternativ F, med kryssing av Langenuen mellom Hodnanes og Jektevik, var det beste alternativet.

I Ølve fekk fabrikken til Palfinger Marine ein stor kontrakt. Bedrifta skal byggja nær hundre livbåtar, og sikrar dermed arbeidarane, deriblant fleire tysnesingar ei ljos arbeids-framtid.

Ljost vart det og for dei vinterglade, då Tysnes i midten av januar vart dekka med snø, om enn berre for ein kort periode. Liten og stor fann fram skia og koste seg i Tysnesfjella og ljosløypa i Solheimsdalen.

I januar vart Tysnes dessutan godt representert på den gigantiske messa Grüne Woche i Berlin, der både Haaheim og Myrdal gard deltok.


Februar

Tysnes Musikklag deltok i NM i brass i Grieghallen, og hamna på 8. plass i 2. divisjon. Det var ein prestasjon dirigent Yngve Nikolaisen var godt nøgd med, og opplyste at resultatet sikra musikklaget plass i andre divisjon og i året som kjem.

Godt resultat vart det og for Tysnes Skulekorps, som kom på andre plass i sin divisjon då dei deltok i Hordablæsten.

UKM, Ung Kultur Møtest, samla mykje folk i gymsalen på Tysnes skule. Arrangementet vart for fyrste gong på mange år arrangert på Tysnes. I alt deltok fem ungdomar, med teikning, måling og musikk.


Mars

I mars hadde øya mykje å gle seg over. Tysnes vart den kommunen i Sunnhordland med størst folkevekst i året som var, med ein auke på 1,8 prosent, eller 50 nye innbyggjarar.

Kommunen gjekk med rekordoverskot på heile ti millionar kroner, til ordførar Kåre Martin Kleppe sin store jubel.

Borna ved Uggdal skule kunne og jubla over eit flunkande nytt klatrestativ å leika i, Tysnes Sparebank over nyopna kontor i Odda, og «Tysnes» over nytilsett journalist, Ingunn Gjærde.

Folk gjekk «mann av huse» då Gerhard Alsaker annonserte at han skulle bidra med 100 kroner til kreftsaka for kvar som skreiv seg i boka på Blåbærhaugen. Både privatpersonar, skular og barnehagar tok på seg turskoa, og bidrog til at kommunen til slutt sytte for over 200.000 kroner til kreftsaka.


April

Tysnes IL sitt damelag spelar sin siste kamp for sesongen. Dei møter Kvinnherad på heimebane, og vinn overlegent 31-19. Med det hamna dei på andreplass på tabellen, berre slått av Askøy. Trenar for laget gjennom mange år, Jorunn Dalland, sluttar som trenaren deira, og gir stafettpinnen vidare til Sveinung Halvorsen.

Basarsesongen er for fullt i gong, og konfransier Lars Petter Epland kunne melda om «den beste basaren i skulekorpset si historie», då Tysnes skulekorps skipa til basar i Grendatun. Nærare 200 personar stilte opp, og sytte for heile 70.000 kroner til klubbkassa.

Påskefeiringa vart ekstra gledeleg for Tesfamichael Tekle, som etter tre år, endeleg fekk sjå att kona og dei tre borna sine. Tekle flykta til Norge frå Eritrea, medan resten av familien ikkje kom før tre år seinare. No gler dei seg over ein ny kvardag i Lunde.


Mai

I mai skriv avisa fleire saker om «pasienttransportsaka», der fleire pasientar på Tysnes ikkje kom seg fram til legetimane sine, fordi dei sjølve måtte leggja ut for dyr drosje-transport. Situasjonen oppstod i mars, då Helse Fonna ikkje hadde nokon avtale med drosjenæringa i kommunen.

I år fekk tysnesingane feira grunnlovsdagen i strålande solskin, og dagen vart markert fleire stader på øya.

Sissel Clausen vart heidra som dagleg leiar for friviljugsentralen gjennom 16 år, og gav stafettpinnen vidare til Per Verner Aase.

Kollektivtilbodet engasjerar som vanleg, og Arne Leite (Sp) kjem med forslaget om gratis buss på Tysnes. Leiar i Ungdomsrådet, Malene Kristine Meidell Alsaker trur heller at innbyggjarane på Tysnes ville nytt betre av fleire avgangar enn billigare bilettar.


Juni

Sommaren har kome til Tysnes for fullt, og månaden byr på fleire høgdepunkt.

Senteret OnarTun opna endeleg dørene, og den nye treffstaden fyltest frå fyrste stund.

Gerhard Alsaker kunne og smila breiddt på jobbfronten, då Alsaker konsernet sitt årsresultat for 2016 kom ut. Konsernet omsette for svimlande 1,75 milliardar kroner i 2016, og gjekk med eit overskot på heile 710 millionar.

Mandelhuset hadde og høgtideleg snorklypp, etter å ha pussa opp i lange tider. Dei nye lokala husa ein overraskande konsert med bandet Mods, der billettane vart rivne vekk.

Sommartid betyr og turist-høgsesong på Tysnes, og på flytenaustet opna Thea Sløgedal og Anne Russell dørene, klar for å ta imot turistane.

På Onarheim slit bonde Ole Langeland med slåtten, som mange andre bønder i år. Dårleg vêr med mykje regn, har gjort at slåtten har vorte forseinka med fleire veker.


Juli

Sjølve festivalmånaden. Men før festivalen sette inn for fullt, var det både sjøsportveke og fotballcup på øya. Den omstridte svana «Hamnesjefen» skapte stort engasjenment, også blant tysnesingane. Den aggresive svana vart dømd til avliving etter å ha angripe ei jente. Frode Storetvedt kjempa lenge om å få svana plassert i innhegning på Tysnes, men fekk til slutt avslag på søknaden. Svana vart til slutt avliva.

Tysnesfest imponerte nok ein gong, med utallege innslag, konsertar og arrangement for alle og ein kvar. Heile 2.400 tok turen til Tysnessåto for å høyra Sivert Høyem, og over 7000 publikumarar festa på Gjerstad. Diveree sette uvêr ein stoppar for finalekonserten med Alan Walker. Nok ein gong sytte festivalen for rekordoppslutning, med 32.000 innom dei ulike arrangementa.

Heilt på tampen av månaden vart reguleringsplanen for Våge sentrum godkjent, til stor jubel, etter mange års ventetid.


August

I byrjinga av august reiser to tysnes-lag, G14 og G16, til Oslo for å delta på den årlege fotball-turneringa Norway Cup. Begge laga kjempa seg heilt til A-sluttspel,

August er og månaden for det tradisjonsrike Onarheimsgildet. Pøsande regnvêr hindra ikkje blide turgåarar på pilgrimsvandring, eller prosesjonen til gudstenesta i Onarheim kyrkje.

Motbakkeløpet Blåbærhaugen opp lokka over 200 personar til toppen. Marita Nygård sprang raskast i konkurranseklassen for damer, medan Anders Magnussen vann i klassen for menn. Blant dei under 16 år, var det Jens Fredrik Sylvester- Jensen og Hedda Singelstad Kåsa som var raskast.

August markerer og starten for eit nytt skuleår. Medan spente fyrsteklassingar hadde sin fyrste skuledag på Tysnes, byrja mange videregåande elevar eit nytt kapittel på skule utanfor øya. Ei av dei var Ruth Johanne Helgeland, som starta som kokkelærling på Gloppen Hotell.


September

Hjortejakta startar, og i alt skal 738 dyr fellast på Tysnes. Ungdommen Carl Andre Dale deltok på jakt for fyrste gong, og skaut sjølv sine aller fyrste hjortar.

Dei ulike partia på Tysnes driv aktivt i valinnspurten til stortingsvalet, der det til slutt var Høgre som gjekk sigrande ut av valkampen 11. september. På Tysnes stemde 78,8 prosent av tysnesingane, og 32,6 prosent stemde Høgre.

Diskusjonen om nærpolitireforma, at Tysnes mister lensmannen held fram, medan andre fortvilar over vegen i Kløvbrekka. Etter vegutbetring vart vegen endo smalare, til frustrasjon for buss-sjåførar og førarar av andre store køyretøy.

MF Folgefonn vert den fyrste ferja i verda med trådlaus lading.

Olav Teigland syner fram den nye digitalstyrte løa på Teigland, og mottek blom frå landbrukssjefen.

Pernilla Eugenia Epland dreg til Oslo for å delta i NM i maraton, og løper seg til sølv, medan Anna Dorthea løftar seg til ny verdsrekord under nordisk meisterskap i Molde.


Oktober

Det var hektisk jobbing i siste innspurt med det nye omsorgssenteret. Alt er i rute, og kommunen overtek bygget i siste del av månaden.

Hummarfiske er i gong, og «Tysnes» får vera med hobbyfiskarane Kenneth Fagerbakk og Erlend Tvedt ein solskinsfylt haustdag.

Sjømat stod og på menyen då friviljugsentralen kombinerte språklære og matlaging på skulekjøkkenet i Våge. Flyktningane lagar både fiskesuppe og fiskekaker, medan dei lærer nye norske glosar.

Heile månaden er Rebekka Høgestøl ombord båten «Miljødronninga», som reiste frå Bergen til Tromsø, og plukka plast og boss i strender langs ruta.

I slutten av oktober pregar ei dødsulukke i Lunde tysnesingane. Ei kvinne i 70-åra omkom då bilen hennar trefte fjellveggen ved Fiskevatnet.


November

Rådmann Steinar Dalland legg fram budsjettforslag for neste år, der han mellom anna føreslår å bruka 36,6 millionar kroner på ny barnehage på Onarheim,

Mandelhuset husar samarbeidsrådet si reiselivssamling, der mellom anna austevolling og gründer Eirik Kalve syner fram den nye overnattingstilbodet «Pod», som skal takast i bruk under neste års Tysnesfest.

Mandelhuset serverer komler til middagsglade gjester på kommunal komledag, medan Hjartefred trekkjer folk til OnarTun.

På Tysnes merker ein at jula nærmar seg. Medan mekanikar Johannes Rød har fullt opp med å skifta til vinterdekk hjå Treco Bil, inviterer bygdene på øya til julemesser og julegateopningar for å markera den komane høgtida.

Markering vart det og på det nye omsorgssenteret, som hadde offisiell opning.


Desember

Eldsjelene Øystein og Jannike E. Dalland mottek Tysnes Frivilligsentral sin frivilligpris for 2017. Den får dei for arbeidet dei har lagt ned med å hjelpa eritreiske Adhanet Haileslassie og dottera.

I desember vart og Tysnes kommune sin kulturpris delt ut. Den gjekk i år til Nils Kåre Myklebust, for mellom anna sitt engasjement i Onarheimsgildet gjennom mange år.

Beskjeden om at Tysnes Sparebank no er med i Merkur Marked ved Oslo Børs vart kjent.

I «Tysnes» si juleavis kunne ein til slutt lesa om trafikkaos og smikkfull kyrkje då elevane ved Uggdal skule inviterte til den populære julekonserten sin, og om Hanne Bruntveit som redda sauen Karl frå å verta pinnekjøt.
GLADE DÅ SNØEN KOM: Eit av Njardar sine gutelag nytte høvet til å ta treninga i ljosløypa i Solheimsdalen då snøen endeleg kom i januar. (Foto: Ronny Hagen)
GLADE DÅ SNØEN KOM: Eit av Njardar sine gutelag nytte høvet til å ta treninga i ljosløypa i Solheimsdalen då snøen endeleg kom i januar. (Foto: Ronny Hagen)
DELTOK PÅ MATMESSE: Nynke van Schaik og mannen Kasper reiste til Berlin for å delta på Grüne Woche. Med seg hadde dei fem ulike ostar frå Myrdal gard. (Foto: Vidar Alfarnes)
DELTOK PÅ MATMESSE: Nynke van Schaik og mannen Kasper reiste til Berlin for å delta på Grüne Woche. Med seg hadde dei fem ulike ostar frå Myrdal gard. (Foto: Vidar Alfarnes)
SIKRA SEG PLASS I ANDRE DIVISJON: I februar spelte Tysnes Musikklag seg til ein åttande plass i NM. Med plasseringa beheld dei plassen i andre divisjon.
SIKRA SEG PLASS I ANDRE DIVISJON: I februar spelte Tysnes Musikklag seg til ein åttande plass i NM. Med plasseringa beheld dei plassen i andre divisjon.
HOPPANDE GLAD: Ordførar Kåre Martin Kleppe kunne jubla over både folkeauke på Tysnes, og millionoverskot for kommunen. (Foto: Ole Skaten)
HOPPANDE GLAD: Ordførar Kåre Martin Kleppe kunne jubla over både folkeauke på Tysnes, og millionoverskot for kommunen. (Foto: Ole Skaten)
KJEKT MED NYTT KLATRESTATIV: Elevane ved Uggdal skule kunne fryda seg over nytt leikeapparat. Erle Gaugstad Birkeland (6) og Elsa Anna-Rosa G. Sjøvold (6) syntest det var både kjekt og litt vanskeleg. (Foto: Camilla Korsnes)
KJEKT MED NYTT KLATRESTATIV: Elevane ved Uggdal skule kunne fryda seg over nytt leikeapparat. Erle Gaugstad Birkeland (6) og Elsa Anna-Rosa G. Sjøvold (6) syntest det var både kjekt og litt vanskeleg. (Foto: Camilla Korsnes)
GJEKK FOR KREFTSAKA: Både ung og gammal heiv seg rundt då Gerhard Alsaker annonserte at han donerte 100 kroner til kreftsaka for kvar som skreiv seg i boka på Blåbærhaugen. Her er born frå Stjernereiso barnehage. (Foto: Johanne Dalland)
GJEKK FOR KREFTSAKA: Både ung og gammal heiv seg rundt då Gerhard Alsaker annonserte at han donerte 100 kroner til kreftsaka for kvar som skreiv seg i boka på Blåbærhaugen. Her er born frå Stjernereiso barnehage. (Foto: Johanne Dalland)
GLEDELEG GJENSYN: Tesfamichael Tekle fekk sjå kona Semhar Tesfami og borna Naod Libsay (3) og Saliana Libsay (5) igjen for fyrste gong på nesten tre år. (Foto: Camilla Korsnes)
GLEDELEG GJENSYN: Tesfamichael Tekle fekk sjå kona Semhar Tesfami og borna Naod Libsay (3) og Saliana Libsay (5) igjen for fyrste gong på nesten tre år. (Foto: Camilla Korsnes)
SOLFYLD FEIRING: I år fekk tysnesingane feira 17. mai i flott sommarvêr. Her er frå toget i Lunde. (Foto: Ingunn Gjærde)
SOLFYLD FEIRING: I år fekk tysnesingane feira 17. mai i flott sommarvêr. Her er frå toget i Lunde. (Foto: Ingunn Gjærde)
STORT OPPMØTE: Mange hadde møtt fram for å få med seg det nye festlokalet til  Mandelhuset. (Foto: Geir Rommetveit)
STORT OPPMØTE: Mange hadde møtt fram for å få med seg det nye festlokalet til Mandelhuset. (Foto: Geir Rommetveit)
DÅRLEG SLÅTTE-VÊR: Ole Langeland måtte utsetta slåtten grunna dårleg vêr.
DÅRLEG SLÅTTE-VÊR: Ole Langeland måtte utsetta slåtten grunna dårleg vêr.
OFFISIELL OPNING AV ONARTUN: Malene Kristine Meidel Alsaker fekk æra av å klyppa snora for OnarTun. (Foto: Ole Skaten)l
OFFISIELL OPNING AV ONARTUN: Malene Kristine Meidel Alsaker fekk æra av å klyppa snora for OnarTun. (Foto: Ole Skaten)l
FOLKEHAV PÅ TYSNESSÅTO: Ufattelege 2.400 gjekk til Tysnes høgaste fjell for å få med seg konsert med Sivert Høyem under Tysnesfest.
FOLKEHAV PÅ TYSNESSÅTO: Ufattelege 2.400 gjekk til Tysnes høgaste fjell for å få med seg konsert med Sivert Høyem under Tysnesfest.
VILLE HUSA OMSTRIDT SVANE: Frode Storetvedt søkte om å få flytta «Hamnesjefen» til Tysnes, men fekk avslag. Den agressive svana vart etter mykje att og fram avliva.
VILLE HUSA OMSTRIDT SVANE: Frode Storetvedt søkte om å få flytta «Hamnesjefen» til Tysnes, men fekk avslag. Den agressive svana vart etter mykje att og fram avliva.
GODE RESULTAT PÅ NORWAYCUP: G14 og G16 sytte for gode resultat under Norwaycup. På bilete er G14, som vann pulja si. (Foto: Vidar Alfarnes)
GODE RESULTAT PÅ NORWAYCUP: G14 og G16 sytte for gode resultat under Norwaycup. På bilete er G14, som vann pulja si. (Foto: Vidar Alfarnes)
STOLT JAKT-DEBUTANT: Carl Andre Dale skaut sin fyrste hjort under årets hjeortejakt. (Foto: Astrid M. Dale)
STOLT JAKT-DEBUTANT: Carl Andre Dale skaut sin fyrste hjort under årets hjeortejakt. (Foto: Astrid M. Dale)
VEGUTBETRING GAV SMAL VEG: Bussjåfør Knut Dalland kjem såvidt forbi Kløvbrekko med bussen etter at vegen vart reparert. (Foto: Johanne Dalland)
VEGUTBETRING GAV SMAL VEG: Bussjåfør Knut Dalland kjem såvidt forbi Kløvbrekko med bussen etter at vegen vart reparert. (Foto: Johanne Dalland)
IVRIGE HUMMARFISKARAR: Hummarfiske er eit hødepunkt om hausten for Erlend Tvedt og Kenneth Fagerbakk. (Foto: Camilla Korsnes)
IVRIGE HUMMARFISKARAR: Hummarfiske er eit hødepunkt om hausten for Erlend Tvedt og Kenneth Fagerbakk. (Foto: Camilla Korsnes)
ELDSJELER: Øystein og Jannike E. Dalland vann Tysnes Frivilligsentral sin frivilligpris.
ELDSJELER: Øystein og Jannike E. Dalland vann Tysnes Frivilligsentral sin frivilligpris.
SPELTE JULA INN: Tysnes Skulekorps spelte julemusikk under julegateopning i Våge. (Foto: Vilde Heggland)
SPELTE JULA INN: Tysnes Skulekorps spelte julemusikk under julegateopning i Våge. (Foto: Vilde Heggland)

Siste saker Gå til framsida

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...