Leiar: Me håpar på betre vêr i 2018

Publisert 01.01.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 11.05.

Etter ei regnfull innleiing på julehelga med nedbørsmengder ein knapt har sett maken til, er det i skrivande stund godt å kunna sjå ut vindauga til stille sjø, (nesten) skyfri himmel og ei snødekt Tysnessåta med vintersola skinande på.

Me får vona at det nye året også får ein roleg start. Vervarselet for den fyrste veka i 2018 er i fall lovande etter det yr.no melder. Meldinga lyder aust og nordaustleg vindtrekk. Det er eit godt teikn for finver på denne tida av året. Så får me heller godta at det vert litt nedbør på nyårsafta og fyrste nyårsdag.

Dei store nedbørsmendene i Uggdalsdalen på vesle julaftan kan vera eit teikn på at me bør innstilla oss på meir ekstremver enn det som var vore vanleg dei seinaste tiåra. Å sjå nedre del av Uggdalsdalen flyta som ein liten innsjø, er ikkje kvardagskost. Me får vona det at det blir lenge til neste gong, ikkje minst for dei som skal driva gardsbruk i dalen.

Også på Onarheim gjekk Onarheimselva svært høgt, og over stemma på Onarheimsvatnet flaumde det i strie straumar som det er langt mellom kvar gong ein får sjå.

Til all lukke vart det ikkje så store skadar denne gongen. Vassmengdene er likevel eit signal om at ein må ta høgde for ekstremver i lokale utbyggingssaker.

Heldigvis har me ikkje dei same utfordringane på Tysnes som det utflytta tysnesing og havforskar Geir Ottersen kan fortelja om etter klimamøte på Fiji-øyane i Stillehavet. Når høgaste toppen på ei øy er to meter, skal det ikkje mykje til for at det kan bli kritisk når klimaet endrar seg og havet stig.

I skrivande stund gler me oss i staden over at sola skin inn gjennom vindaugo i redaksjonslokala. Me håpar på mange solfylte dagar i 2018, og ynskjer alle lesarar og alle annonsørar eit retteleg godt nytt år!

Videoen øvst i saka er laga av Lena Vermedal.


OVERVATN: Sist laurdag såg det slik ut i Uggdalsdalen. (Foto: Stein Olav Skaten)
OVERVATN: Sist laurdag såg det slik ut i Uggdalsdalen. (Foto: Stein Olav Skaten)

Siste saker Gå til framsida

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte...