Leiar: Me håpar på betre vêr i 2018

Publisert 01.01.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 11.05.

Etter ei regnfull innleiing på julehelga med nedbørsmengder ein knapt har sett maken til, er det i skrivande stund godt å kunna sjå ut vindauga til stille sjø, (nesten) skyfri himmel og ei snødekt Tysnessåta med vintersola skinande på.

Me får vona at det nye året også får ein roleg start. Vervarselet for den fyrste veka i 2018 er i fall lovande etter det yr.no melder. Meldinga lyder aust og nordaustleg vindtrekk. Det er eit godt teikn for finver på denne tida av året. Så får me heller godta at det vert litt nedbør på nyårsafta og fyrste nyårsdag.

Dei store nedbørsmendene i Uggdalsdalen på vesle julaftan kan vera eit teikn på at me bør innstilla oss på meir ekstremver enn det som var vore vanleg dei seinaste tiåra. Å sjå nedre del av Uggdalsdalen flyta som ein liten innsjø, er ikkje kvardagskost. Me får vona det at det blir lenge til neste gong, ikkje minst for dei som skal driva gardsbruk i dalen.

Også på Onarheim gjekk Onarheimselva svært høgt, og over stemma på Onarheimsvatnet flaumde det i strie straumar som det er langt mellom kvar gong ein får sjå.

Til all lukke vart det ikkje så store skadar denne gongen. Vassmengdene er likevel eit signal om at ein må ta høgde for ekstremver i lokale utbyggingssaker.

Heldigvis har me ikkje dei same utfordringane på Tysnes som det utflytta tysnesing og havforskar Geir Ottersen kan fortelja om etter klimamøte på Fiji-øyane i Stillehavet. Når høgaste toppen på ei øy er to meter, skal det ikkje mykje til for at det kan bli kritisk når klimaet endrar seg og havet stig.

I skrivande stund gler me oss i staden over at sola skin inn gjennom vindaugo i redaksjonslokala. Me håpar på mange solfylte dagar i 2018, og ynskjer alle lesarar og alle annonsørar eit retteleg godt nytt år!

Videoen øvst i saka er laga av Lena Vermedal.


OVERVATN: Sist laurdag såg det slik ut i Uggdalsdalen. (Foto: Stein Olav Skaten)
OVERVATN: Sist laurdag såg det slik ut i Uggdalsdalen. (Foto: Stein Olav Skaten)

Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...