ARTIG LEIK: Deltakarane i konkurransen sende ein pose med klede mellom seg. Då musikken stoppa, måtte den som heldt posen ta på seg eit plagg frå den.
ARTIG LEIK: Deltakarane i konkurransen sende ein pose med klede mellom seg. Då musikken stoppa, måtte den som heldt posen ta på seg eit plagg frå den.

Koseleg på julefest

Trass i lite oppmøte, var stemninga likevel god på julefesten på Tveit.
Publisert 03.01.2018 kl. 13.24. Oppdatert kl. 13.28.

Fredag var det gjort klart til julefest i Tveit bedehus, arrangert av Tveit indremisjon. Elin Meland, leiaren under julefesten, kunne ynskja alle saman velkomne.


Variert program

Sjølv om det ikkje var så mange som kom, var programmet likevel gjennomført som planlagt. Kvelden opna med allsong, med Bjørn Ove Meland Tjelta på trommer, Jonas Haagensen på piano og Elisabeth Meland Tjelta på bass.

Vidare heldt Gunn Siri Meland Tjelta, som til vanleg har søndagsskulen i Tveit bedehus, andakt for publikum i salen. Ho prata om kva som er den største gåva me får til jul, og nytta ulike rekvisittar under framføringa.

Etter matøkta var det tid for nokre morosame selskapsleikar.


Hjernetrim

– No skal me ha litt hjernetrim, kunne Elin fortelja, og plasserte seks kvite ark på golvet.

Saman med Reidun Meland Tveit, hadde ho planlagt ein leik, som fekk publikum til å måtte tenkja seg godt om.

– Leiken går ut på at de skal velja eit ark og så skal Reidun gjetta seg fram til kva ark dåke valde, forklarte Elin, og let vidare ein frå salen peika ut eit ark.

Etter kvart som Reidun klarte å gjetta riktig alle gongane, vart det straks diskusjon i salen om kva for eit hemmeleg teikn Elin gav Reidun for å signalisera det riktige arket.


Latter og engasjement

– Dei held på med ein eller annan kodande kommunikasjon, kom det frå salen, utan at nokon visste nøyaktig kva denne kodande kommunikasjonen var. Til slutt måtte dei to damene avsløra trikset sitt, som kom til overrasking på publikum.

Vidare hadde dei ein ny leik på lur, som innebar at nokre frivillige måtte kle på seg litt ekstra klede i løpet av leikens gong. Det skapte latter og engasjement, etter kvart som deltakarane fekk på seg både jakkar og luer. Vinnaren var den som hadde minst av dei utvalde kleda på seg, då leiken var ferdig.

– No er de kledd for jul, sa Elin etter leiken, før kvelden vart avslutta med juletregong.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...