BROT: Ein hjortekalv brekte foten då han blei påkøyrd av ein bil, og måtte avlivast. (Innfelt foto: Jostein Meland/Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
BROT: Ein hjortekalv brekte foten då han blei påkøyrd av ein bil, og måtte avlivast. (Innfelt foto: Jostein Meland/Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Hjortekalv påkøyrd av bil

Fredag blei ein hjortekalv avliva. Ein bil hadde køyrd over bakfoten ved Hovdanes.
Publisert 03.01.2018 kl. 07.20. Oppdatert kl. 08.50.

– Meldinga kom inn klokka 10 på dagtid. Ettersøksringen blei varsla, og dei fekk ordna opp, seier Lorentz Lunde, lensmann i Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt.

Det var ein hjortekalv som var påkøyrt. Han hadde brekt foten, og hadde det ikkje godt då ettersøksringen frå Tysnes jakt og fiskelag kom til staden.

– Me fann kalven rundt 500 meter frå skadestaden, og fekk avliva han oppe i skogkanten, fortel Jostein Meland, som rykte ut til hendinga.

Samanstøyten med bilen skjedde ved Hovdanes, på vegen ut til Reksteren.

I følgje politiet skal det ha blitt mindre skade på bilen ved kollisjonen.


Færre enn i fjor

Hjortekalven som blei påkøyrd, blei det siste oppdraget for ettersøksringen i 2017.

– Me har hatt 19 søk i 2017, oppsummerer leiar Bjarte Erstad.

I tolv av sakene blei dyra funne, medan i fem saker blei søket resultatlaust.

19 oppdrag i løpet av eitt år, er heilt på linje med tidlege år, fortel Erstad. I fjor var talet oppe i 30.

– Det som har vore spesielt i år, er at søka har vore veldig konsentrerte om hausten, seier Erstad.

På ei novemberhelg blei fire hjortar påkøyrde langs tysnesvegane.


– Meld i frå!

Sjølv om ettersøksgruppa skal rykkja ut til meldingar om alt vilt som blir skada på Tysnes, har det berre vore hjortepåkøyrslar i året som var.

– Det som er viktig er at folk er sitt ansvar bevisst, og melder i frå, minner Erstad om.

Vidare forklarer han at viss ein skal få noko igjen på forsikringa for skade på bilen, må ein ha meldt i frå om dyrepåkøyrsla til politiet.

Viss den som køyrer på eit dyr merkar staden med ein plastpose, kan ettersøksgruppa koma til eit spor som er ferskast mogleg.

– Me ønskjer at skada dyr blir tatt ut så fort og effektivt som mogleg, seier Erstad.

Nokre gonger får dyra berre skrubbsår, andre gonger kan det dreia seg om store skadar.

– Dei kan gå langt og lenge med ein øydelagt bakfot, forklarer Erstad.


Frivillig arbeid

Ettersøksgruppa gjennomfører arbeidet på frivillig basis.

– Me har vakt heile døgnet, og er tre personar med hund, og to utan, som kan rykkja ut, seier Erstad.

Tre av dei deler på å ha vakt ei veke i strekken kvar. Alt er gjort på frivillig basis. Det er berre tapt løn som blir kompensert for.

– Det er givande arbeid, ingen tvil om det. Det har ingenting for seg at dyra skal lida unødvendig, avsluttar Erstad.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...