BROT: Ein hjortekalv brekte foten då han blei påkøyrd av ein bil, og måtte avlivast. (Innfelt foto: Jostein Meland/Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
BROT: Ein hjortekalv brekte foten då han blei påkøyrd av ein bil, og måtte avlivast. (Innfelt foto: Jostein Meland/Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Hjortekalv påkøyrd av bil

Fredag blei ein hjortekalv avliva. Ein bil hadde køyrd over bakfoten ved Hovdanes.
Publisert 03.01.2018 kl. 07.20. Oppdatert kl. 08.50.

– Meldinga kom inn klokka 10 på dagtid. Ettersøksringen blei varsla, og dei fekk ordna opp, seier Lorentz Lunde, lensmann i Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt.

Det var ein hjortekalv som var påkøyrt. Han hadde brekt foten, og hadde det ikkje godt då ettersøksringen frå Tysnes jakt og fiskelag kom til staden.

– Me fann kalven rundt 500 meter frå skadestaden, og fekk avliva han oppe i skogkanten, fortel Jostein Meland, som rykte ut til hendinga.

Samanstøyten med bilen skjedde ved Hovdanes, på vegen ut til Reksteren.

I følgje politiet skal det ha blitt mindre skade på bilen ved kollisjonen.


Færre enn i fjor

Hjortekalven som blei påkøyrd, blei det siste oppdraget for ettersøksringen i 2017.

– Me har hatt 19 søk i 2017, oppsummerer leiar Bjarte Erstad.

I tolv av sakene blei dyra funne, medan i fem saker blei søket resultatlaust.

19 oppdrag i løpet av eitt år, er heilt på linje med tidlege år, fortel Erstad. I fjor var talet oppe i 30.

– Det som har vore spesielt i år, er at søka har vore veldig konsentrerte om hausten, seier Erstad.

På ei novemberhelg blei fire hjortar påkøyrde langs tysnesvegane.


– Meld i frå!

Sjølv om ettersøksgruppa skal rykkja ut til meldingar om alt vilt som blir skada på Tysnes, har det berre vore hjortepåkøyrslar i året som var.

– Det som er viktig er at folk er sitt ansvar bevisst, og melder i frå, minner Erstad om.

Vidare forklarer han at viss ein skal få noko igjen på forsikringa for skade på bilen, må ein ha meldt i frå om dyrepåkøyrsla til politiet.

Viss den som køyrer på eit dyr merkar staden med ein plastpose, kan ettersøksgruppa koma til eit spor som er ferskast mogleg.

– Me ønskjer at skada dyr blir tatt ut så fort og effektivt som mogleg, seier Erstad.

Nokre gonger får dyra berre skrubbsår, andre gonger kan det dreia seg om store skadar.

– Dei kan gå langt og lenge med ein øydelagt bakfot, forklarer Erstad.


Frivillig arbeid

Ettersøksgruppa gjennomfører arbeidet på frivillig basis.

– Me har vakt heile døgnet, og er tre personar med hund, og to utan, som kan rykkja ut, seier Erstad.

Tre av dei deler på å ha vakt ei veke i strekken kvar. Alt er gjort på frivillig basis. Det er berre tapt løn som blir kompensert for.

– Det er givande arbeid, ingen tvil om det. Det har ingenting for seg at dyra skal lida unødvendig, avsluttar Erstad.


TRAVEL HAUST: Av dei 19 oppdraga ettersøksringen har hatt i år, var dei fleste i oktober og november, seier leiar Bjarte Erstad. (Arkivfoto)
TRAVEL HAUST: Av dei 19 oppdraga ettersøksringen har hatt i år, var dei fleste i oktober og november, seier leiar Bjarte Erstad. (Arkivfoto)

Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...