DISKUSJON: Det vart mykje drøfting då representantar frå Statens vegvesen og Tysnes kommune var på synfaring på den farlege skulevegen i fjor sommar. I midten står rådmann Steinar Dalland og planansvarleg Morten Anthonessen. (Arkivfoto)
DISKUSJON: Det vart mykje drøfting då representantar frå Statens vegvesen og Tysnes kommune var på synfaring på den farlege skulevegen i fjor sommar. I midten står rådmann Steinar Dalland og planansvarleg Morten Anthonessen. (Arkivfoto)

Leiar: Trafikkfarleg skuleveg på dagsorden

Publisert 05.01.2018 kl. 15.00.

Tysnes kommune har invitert samferdsleavdelinga i fylkeskommunen til Tysnes. Ei viktig sak på møtet vert skulevegen mellom Uggdal og Onarheim.

Me gler oss over at fylkeskommunen har takka ja til invitasjonen, og at vegvesenet også blir med på møtet.

Trafikksikringsutvalet i Tysnes tok eit viktig standpunkt då dei peika ut den trafikkfarlege vegen langs Onarheimselva som den vegstrekkja i Tysnes som bør prioriterast på topp for tildeling av trafikksikringsmidlar. Sjølv om det så langt ikkje har skjedd alvorlege ulukker på strekkja langs Onarheimselva, kan det få katastrofale følgjer om ein skulebuss skulle koma på gli i denne brekka, og fara utfor og i elva.

Det er fornuftig at denne vegstrekkja blir prioritert på topp.

Det var eit stort ynske å få til ei god løysing då Tysnes kommune søkte fylkeskommunen om midlar til trafikksikring. I samråd med vegvesenet hadde kommunen budsjettert ein prosjektkostnad på fire millionar kroner. Då ville ein få både betre sikt, vegutviding i breidda og kantsikring.

I april 2017 kom svaret. Sakshandsamaren i fylkeskommunen meinte fire millionar var alt for mykje til prosjektet, og tilrådde ei langt mindre løyving. Dette vart også til slutt også vedtaket i fylket. 1,53 millionar kroner vart løyvt til trafikkfarleg skuleveg langs Onarheimselva.

På ei synfaring på staden i sommar konkluderte kommunen og vegvesenet med at 1,53 millionar vil vera alt for lite til den utvidinga som var planlagt.

Det er positivt at fylkeskommunen i sitt investeringsprogram for 2018 har sett av nye to millionar kroner til trafikksikring mellom Uggdal og Onarheim. Det vil vera fornuftig at også desse midlane blir brukt på strekkja langs Onarheimselva, slik at dette partiet kan få god vegbreidde og verta trafikksikker veg i mange år framover. Skulebuss på denne strekkja vil det verta så lenge det er born på Onarheim, og ungdomsskule for desse på Gjerstad.

Endå meir viktig er dette prosjektet blitt etter at Blåbærhaugen no er eit populært turmål, med fleire gåande på fylkesvegen langs Onarheimselva.

Kommunen skal ha ros for å ha invitert fylket til Tysnes. Me får vona at det også blir sett av tid til ei synfaring. Dei tilreisande bør få sjå skulevegen på Tysnes med eigne augo. Då bør dei også sjå på Kløvbrekko.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Skal arrangera opplæringsjakt på Tysnes

Tysnes Jakt- og Fiskelag skal til helga arrangera opplæringsjakt.– Me er så heldige at me har fått tak i opplæringsterreng her på øya, og me er også så heldige at me skal arrangera opplæringsjakt i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund, fortel leiar i Tysnes Jakt- og Fiskelag, Bjarte Erstad.Fredag kveld er sett av til informasjon. Sjølve jakta vil føregå laurdag og søndag. Det...

Håpar på E39-vedtak før jul

Kor Langenuen skal kryssast av den nye ferjefrie E39, kan bli avgjort før jul. Det fortel prosjektleiar for E39 Stord-Tysnes-Os, Signe Eikenes, til «Tysnes».Dei to alternativa som det står mellom er sørleg kryssing ved Hodnanes-Jektevik (biletet) og eit midtre alternativ ved Raunholm-Neshamn. Kommunestyret i Tysnes har gått inn for kryssing i sør. Det har også nabokommunane.– Me...