På SJUKEHUSET: Siri måtte liggja på sjukehuset i 31 dagar.( Foto: privat)
På SJUKEHUSET: Siri måtte liggja på sjukehuset i 31 dagar.( Foto: privat)

Siri veit ikkje om ho nokon gong kan gå igjen

Tysnesingen Siri Albright som bur i USA har hatt seks operasjonar på ein månad etter ei ATV-ulukke. Ho takkar tysnesingar for økonomisk støtte.
Publisert 06.01.2018 kl. 06.00.

– Akkurat no har eg det vondt og kjedeleg. Eg prøver å venna meg til at eg må spørja om alt. Eg kan til dømes ikkje gå på do eller vaska meg, men eg må sitja heilt stille til alt har grodd, skriv ho, som bur i Oxford i Missisippi i USA, på e-post til «Tysnes».

23. november var ho innblanda i ei dramatisk ulukke med ein ATV, og på 31 dagar har det høgre beinet hennar vore operert seks gongar.

– Legane trur aldri det blir heilt bra att. Beinet kjem til å vera fullt av arr, og det eine låret kjem til å vera mykje mindre enn det andre, forklarar Siri.

– Akkurat no er legane redde for at eg har «hang foot». Det betyr at eg kanskje må gå på tærne resten av livet. I beste fall kjem eg til å halta, men det er litt tidleg å seia. Om seks månadar veit eg nok kor bra eg blir, forklarar ho, som til vanleg jobbar som personleg trenar.


Køyrde i trailar

Ulukka skjedde då ho hadde thanksgiving-fest, og venar, svigerforeldra og mannen hennar blei vitner til hendinga.

Ho hadde sett seg på ein ATV og skulle køyra den tilbake på ein trailar, som berre stod ti meter frå ATVen. Før ho starta, snakka ho med gjestane som var på festen. Det var då ei lita jente på seks-sju år klatra oppå ATVen, og plutseleg trykte gassknappen heilt inn, så den køyrde rett i traileren.

– Foten min blei klemt mellom ATVen og traileren, før me blei kasta over traileren og landa på bakken på andre sida av den, skriv Siri.

– Det gjekk fint med jenta. Sjølv hugsar eg berre at eg høyrde røystene til svigermor og svigerbror, og at eg kjende at mannen min Ty heldt foten min i hendene sine, utan at eg kunne sjå nokre av dei. Så kjende eg ein enorm smerte.


Knust legg

Fyrst blei ho sendt i ambulanse til sjukehuset i Oxford. Der fekk ho narkose og legane byrja å operera, men dei forstod at dei ikkje kunne ordna alt, så dei bestilte helikopter til traumesenteret i Memphis, skriv Siri.

Etter ulukka var leggen knust, og foten hengde nesten laust i huda.

– Dei to siste operasjonane av dei seks eg har vore gjennom, var rett etter kvarandre på same dag. Den fyrste fekk lappa beinet mitt saman med skruar og metall, og varte i tre og ein halv time. Eg var vaken eit par timar før eg hadde ein plastisk operasjon i 14 timar, der dei flytta store delar av låret mitt ned på leggen, for å bruka dette til å festa foten min igjen, seier Siri.

– Kor mange operasjonar gjenstår?

– Eg er usikker, men dei som gjenstår blir om cirka seks månader og er for å få låret, leggen og foten min til å sjå vanleg ut. No ser det ganske groteskt ut.

– Eg fekk koma heim etter akkurat ein måned, som var rett før jul, skriv ho.


Må betala sjølv

Helsesystemet i USA, der ho har vore busett sidan 1988, gjer at ho må betala operasjonane sjølv, fordi ho ikkje hadde forsikringa i orden.

– Eg har fått helikopterrekninga som var på 24.000 dollar (om lag 200.000 kroner, red.merk). Rekninga frå den eine kirurgen var på 28.000 dollar (om lag 230.000 kroner, red.merk). Det kostar om lag 10 000 dollar (om lag 81.000 kroner, red.merk) per dag å liggja på sjukehus her, forklarar Siri.

– Eg kjem også til å trengja fysikalsk behandling, skriv ho, og understrekar at ho har fått topp behandling, sjølv om dei tilsette på sjukehuset veit ho ikkje har forsikring.


Har englevakter

Oppi alt det tragiske har Siri sju gode veninner, Siri sine englar, i tillegg til familien, som stiller spesielt mykje opp for ho. Dei bur sør i Alabama, som vil seia seks-sju timar unna, men har både hjelpt ho økonomisk og praktisk.

– Dei sender pakkar med mat, bøker og spel. Dei har overraska med til dømes blomar, middag på døra og frisør som kom på heimevitjing, seier ho, og forklarar at dei også har kome på vitjing, sjølv om eg bur så langt unna.

Før nyttår var ei venninne hjå ho ei veke, og tre av dei andre kom for å feira nyttår.

– I tillegg har dei starta ein GoFundMe-kampanje for å samla inn penger, for å hjelpa meg med kostnadane, seier ho.


Takkar for støtta

Siri har budd mesteparten av tida i USA i Alabama, der ho også har ei dotter på 23 år. Til Oxford flytta ho for akkurat eitt år sidan etter at ho gifta seg med Ty. Ho har master i Business Administration og har jobba i bank heile karrieren, men i Oxford har ho byrja å jobba i landskapsarkitektfirmaet til mannen sin.

– Eg prøver å koma heim til Tysnes ein gong i året. Av og til har det gått to år mellom vitjingane, og av og til har eg vore heime to gongar i året. I fjor var eg heime i mars og i august, forklarar ho.

Siri takkar for støtta ho har fått gjennom både GoFundMe og sosiale medier.

– Veldig mange tysnesinger har støtta på alle vis. Det har vore heilt utruleg. Eg har ikkje ord. Når eg veit at alle hjelper meg, er det umogleg og leggja seg ned å grina. Eg blir så oppløfta at eg må berre stå på, skriv ho.

Førebels er det lite ho sjølv kan gjera anna enn å sitja i ro.

– Jo lengre eg sit, dess vanskelegare blir det for meg å læra å gå normalt igjen. Men dersom eg ikkje let beinet gro, så kjem eg ikkje til å ha ein fot og gå på. Eg må hugsa på at eg faktisk gjer noko godt for meg sjølv med å sitja stille, skriv ho.


FØR OPERASJONANE: Ty, Angie Bullock, Larry Lindsey  og Matt Klow på vitjing på sjukehuset. (Foto: privat)
FØR OPERASJONANE: Ty, Angie Bullock, Larry Lindsey og Matt Klow på vitjing på sjukehuset. (Foto: privat)
DRAMATISK ULUKKE: Leggen blei knust og foten til Siri hengde nesten laust i huda etter ulukka. (Foto: privat)
DRAMATISK ULUKKE: Leggen blei knust og foten til Siri hengde nesten laust i huda etter ulukka. (Foto: privat)
GIFTA SEG: Siri gifta seg med Ty i Las Vegas i februar. (Foto: privat)
GIFTA SEG: Siri gifta seg med Ty i Las Vegas i februar. (Foto: privat)
MANGE VENAR: Siri får støtte frå venane i ATV-miljøet. (Foto: privat)
MANGE VENAR: Siri får støtte frå venane i ATV-miljøet. (Foto: privat)
ENGLANE: Fire av Siri sine englar, som dei blir kalla. (Foto: privat)
ENGLANE: Fire av Siri sine englar, som dei blir kalla. (Foto: privat)
MÅ LIGGJA: Dersom beinet skal gro, må Siri liggja i ro. (Foto: privat)
MÅ LIGGJA: Dersom beinet skal gro, må Siri liggja i ro. (Foto: privat)

Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...